Vilkår

Vilkår Eidsiva Flyt

Eidsiva gir to års garanti på produktene i Eidsiva Flyt -serien. Garantitiden starter fra den dato som står på pakkseddel.

Garantien gjelder ikke dersom:

  • Produktet er skadet på grunn av feil bruk eller montasje, for eksempel at kunden ikke har fulgt anvisninger ved installasjon.  
  • At det finnes tegn på at skaden er årsaket av ytre hendelse som for eksempel lynnedslag, spenningsfeil eller naturkatastrofer.
  • Der det finnes tegn på at produktet ikke vært tilstrekkelig emballert og pakket ved retur.

Dersom du ønsker å bruke din garantirett skal det vedlegges en tydelig beskrivelse av skadene.

Reklamasjon skal skje skriftlig innen rimelig tid etter at skader eller mangler har blitt avdekket.

Gitt at garantivilkårene er oppfylt, vil du få tilsendt likeverdig produkt uten ekstra kostnader.

Bruddgebyr og restfaktura Eidsiva Flyt styringspakke og Flyt Hyttepakke

Varen har tolv (12) måneders bindningstid på månedsabonnementet og kundeforhold som strømkunde hos Eidsiva. Dersom du velger å avslutte ditt kundeforhold eller månedsabonnement før utløpet av tolv måneders-perioden, sender Eidsiva faktura på resterende beløp. Det påløper da også et administrasjonsgebyr på 500 kr (inkl. MVA). Etter bindingstiden må månedsavgiften betales for at du som kunde skal få tilgang til Flyt Energiinformasjon på app/PC med informasjon om ditt strømforbruk, oversikter, varsler m.m.

Angrerett

Ifølge norsk lov har du som konsument 14 dagers angrerett ved kjøp via fjernsalg, for eksempel handel i en nettbutikk. Angrerettsskjema blir utsendt ved bestilling. Det er 14 dagers angrerett på produktene fra datoen du har mottatt varen. Ved rtetur av utstyr vedlegger du ditt utfylte angrerettsskjema