Opprinnelsesgaranti

Alle kunder som ønsker å ta et aktivt miljøvalg kan få 100% fornybar energi fra utvalgte vannkraftanlegg i Innlandet. 

Eidsiva Energi har kjøpt opprinnelsesgarantier fra utvalgte vannkraftverk i Innlandet, og tilbyder dette for 1,5 kr per dag. Les mer om produktet her

En opprinnelsesgaranti er med på å definere produksjonens opprinnelse. Dette betyr at du får en garanti for at det utvinnes like mye fornybar energi som du selv forbruker. Dette er med på å bidra til økt utbygging av fornybar energi. 

Eidsiva har allerede opprinnelsesgarantier for eget energiforbruk i hele konsernet.

Systemet for opprinnelsesgarantier administreres av Statnett. Mer informasjon om opprinnelsesgarantier finnes på Norges vassdrags- og energidirektorats hjemmesider.