Opprinnelsesgaranti

Alle fordelskunder med strømavtalen InnlandsSpot er garantert 100% fornybar energi fra utvalgte vannkraftanlegg i Innlandet. 

Eidsiva Energi har kjøpt opprinnelsesgarantier fra utvalgte vannkraftverk i Innlandet.

En opprinnelsesgaranti er med på å definere produksjonens opprinnelse. Dersom du har opprinnelsesgarantier inkludert i strømavtalen, er du garantert at hundre prosent av strømmen du kjøper kommer fra fornybar energi. 

Eidsiva har allerede opprinnelsesgarantier for eget energiforbruk (utenom nettap) i hele konsernet.

Systemet for opprinnelsesgarantier administreres av Statnett. Mer informasjon om opprinnelsesgarantier finnes på Norges vassdrags- og energidirektorats hjemmesider.

Chat med oss