Fjernvarme i Gjøvik

Allerede i 1999 forsøkte Mjøskraft å få til en fjernvarmeutbygging på Gjøvik, men selskapet ga opp i 2003 etter at prosjektet ble påtvunget en lokalisering i Dalborgmarka. Utbyggingskostnadene ble da for store. Siden 2007 har Eidsiva Bioenergi jobbet med prosjektet og er nå i gang med å bygge et biobrenselanlegg i Kallerudlia. 

Også Eidsivas prosjekt har vært igjennom en rekke lokaliseringsalternativer og flere utbyggingsløsninger før dagens tomt i Kallerudlia 9 ble valgt og etter hvert regulert til lokalisering av energisentral. Konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er gitt med basis i denne lokaliseringen.

I første fase bygges et anlegg for å levere fjernvarme til Gjøvik, men det settes av plass for utvidelse med en linje for dampproduksjon til industri. Industrileveransene av damp er imidlertid utsatt, siden industrien de nærmeste årene har svært konkurransedyktige betingelser for bruk av strøm til dampproduksjon med egne elkjeler. Biobrenselanlegget vil bruke returtre som brensel. Det leveres fra lokale og regionale leverandører