Arbeid på Kirkegatebrua

16. august 2011

Fjernvarme er en viktig del av Eidsivas satsing på fornybar energi i Innlandet. I forbindelse med montering av fjernvarmenett samt rehabilitering av Kirkegatebrua blir det nødvendig å stenge noen gangveier under broen for gjennomgang en periode. 

Fjernvarme ved Kirkegatebrua

Arbeidene vil foregå i tidsrommet 15. august til 3. oktober. Gående som skal til Kirkegata fra syd/vest mot broen anbefales i arbeidsperioden å benytte alternativ gangvei ved parkeringsplassene bak Kirkegata 72, 74, 76, 78 og 80 mot skysstasjonen.

Det blir også noe begrenset fremkommelighet på vestre gangfelt på broen under noe av rehabiliteringsperioden. Etter rehabiliteringsperioden blir Kirkegatebrua og omkringliggende gangveier åpnet igjen for ferdsel.

Eidsiva beklager eventuelle ulemper arbeidet med fjernvarmenettet vil medføre for trafikanter, bedrifter og beboere i området.

Kontakt

  • Eidsiva Kundeservice: Tlf. 06262, kundeservice@eidsivaenergi.no
  • Byggeleder: Bjørn Romskaug, tlf. 959 81 277
  • Utbygger: Eidsiva Bioenergi AS, Postboks 64, 2801 Gjøvik