Folk i innlandet mest positive til bioenergi

10. desember 2009

Hedmarkingene og opplendingene er mer positive til utbygging av bioenergi enn landsgjennomsnittet. Det viser TNS Gallups ferske klimabarometer. Hele 89 prosent av opplendingene og 69 prosent av hedmarkingene har et positivt eller svært positivt inntrykk totalt sett av bioenergi.

- Dette bekrefter det vi allerede vet om at det er allmenn aksept for at det er riktig å satse på bioenergi, som er en svært miljøvennlig energikilde, sier John Marius Lynne, direktør i Eidsiva Bioenergi. 

- Hedmark og Oppland er bioenergifylkene i Norge. Mellom 30 og 35 prosent av skogstilveksten i Norge skjer i våre to fylker, og regionen vår har mange ildsjeler som jobber for bioenergi. Barometeret bekrefter det vi allerede vet om at det er allmenn aksept for at det er riktig å satse på bioenergi, som er en svært miljøvennlig energikilde, sier John Marius Lynne, direktør i Eidsiva Bioenergi. 

- I Innlandet har Eidsiva lagt opp til en offensiv utbygging av bioenergi, blant annet i mjøsregionen, Trysil og Kongsvinger. Dette vil gi verdifulle tilskudd til produksjonen av fornybar energi basert på biomasse, sier han. Lynne påpeker at Innlandet har store ressurser i form av skogsvirke, og at det er riktig – både regionalt og nasjonalt – at dette blir utnyttet på en best mulig måte. –Derfor bygger Eidsiva biobrenselanlegg i Lillehammer og anlegg for avfallsforbrenning i Hamar i tillegg til at vi gjerne vil bygge et anlegg for biobrensel på Gjøvik, sier Lynne.

Lokal erfaring viktig
Bare innbyggerne i Telemark er like positive til bioenergi som innlendingene. TNS Gallup mener at resultatene har sammenheng med den ambisiøse satsingen på bioenergi i disse fylkene. 
- Resultatene tyder på at økt lokal erfaring gir et mer positivt inntrykk av energikilden, sier TNS Gallup.

Hele 66 prosent av de spurte i målingen svarte at de var svært positive eller positive til bioenergi som energikilde. Dette er en fremgang på sju prosent siden tilsvarende måling i mai. 

Klimabarometeret viser også at folk er blitt mer positive til fjernvarme som energikilde. Hele 77 prosent av de spurte er positive til fjernvarme.