Fusjon av juridiske selskaper i Eidsiva Bioenergi

11. januar 2010

Virksomheten har vært organisert gjennom flere datterselskap basert på geografisk tilhørighet. For å fremstå enklere og mer helhetlig i markedet fusjoneres alle heleide datterselskaper av Eidsiva Bioenergi AS i morselskapet med virkning fra 1.1.2010.

Fusjonen omfatter følgende selskaper:

  • Eidsiva Bioenergi AS (overtakende selskap, org. nummer 980258165)
  • Eidsiva Bioenergi Hamar AS (org. nummer 982122686)
  • Eidsiva Bioenergi Brumunddal AS (org. nummer 993537608)
  • Eidsiva Bioenergi Lillehammer AS (org. 993140066)
  • Eidsiva Bioenergi Kongsvinger AS (org. nummer 990364516)

 De ulike geografiske driftsstedene videreføres som avdelinger i Eidsiva Bioenergi AS. Alle pågående utbyggingsprosjekter blir videreført i regi av Eidsiva Bioenergi AS. Våre deleide selskaper Lena Fjernvarme AS og Trysil Fjernvarme AS berøres ikke av fusjonen.

For våre kunder er følgende viktig å merke seg:

  • Faktura som kommer i januar, som gjelder leveranser frem til 31.12.2009 vil komme fra eksisterende geografiske selskaper og du skal benytte samme bankkontonummer som tidligere.
  • Første gang du mottar faktura fra Eidsiva Bioenergi AS vil være februar 2010. Nytt bankkontonummer vil stå på fakturaen, i tillegg til eget vedlegg med informasjon om dette.
  • Alle kundekontrakter videreføres i Eidsiva Bioenergi AS uten at du som kunde behøver  å gjøre noe. Nye kontrakter inngås med Eidsiva Bioenergi AS.

Fakturaer som utstedes etter 1.1.2010 skal sendes til Eidsiva Bioneregi AS. Fakturaadresse er som før:
c/o Eidsiva Energi AS
Regnskapsavdelingen
Postboks 4100
2307 Hamar

Faktura merkes med opplysninger om bestillingsreferanse (person) hos Eidsiva Bioenergi AS og avdelings- eller prosjektnummer.

Spørsmål?
Lurer du på noe i forbindelse med fusjonen kan du ta kontakt med
Markedskoordinator Jorunn Sæther Berg 
Telefon 959 81 439 
Epost jorunn.berg@eidsivaenergi.no

Salgs- og markedssjef Cecilie Skaug Ladegård
Telefon 976 56 996
Epost cecilie.skaug.ladegard@eidsivaenergi.no