Graving av fjernvarme i Rosenlundvegen

26. oktober 2011

Eidsiva Bioenergi starter nå opp med graving av grøft for fjernvarmeledning i Rosenlundvegen.

Fjernvarmegraving i Rosenlundgata

Arbeidet starter umiddelbart og er beregnet å pågå i fire uker. I arbeidsperioden blir det noe redusert fremkommelighet for trafikkanter og fotgjengere i området. Det blir lagt kjøreplater der grøftene krysser stikkveier og gangbruer til butikk/inngangsdører.

Jobben er oppdelt i flere aktiviteter og foregår i denne rekkefølgen: Graving, legging av rør, sveising av rør og gjenfylling av grøfter. Til slutt blir toppdekket reetablert til opprinnelig standard.

Eidsiva beklager eventuelle ulemper arbeidet med fjernvarmenettet vil medføre for trafikanter, bedrifter og beboere i området.

Lurer du på noe?
Kontakt kundeservice eller byggeleder Anders Wetten på tlf. 951 41658 eller på e-post.

Les også