Graving av fjernvarmenett i sentrum

2. august 2011

Eidsiva starter nå opp med graving av grøfter langs Kirkegata, fra Stortorget til Kirkegata bru.

Graving Lillehammer august 2011

Gravearbeidet vil foregå i tidsrommet 07.00 til 24.00. For å lette trafikkflyten vil mye avgravearbeidet skje etter kl 17.00.

Det blir redusert parkering langs Kirkegata i anleggsperioden. Hver grøfteetappe vil normalt stå åpen i 3-4 uker. I denne perioden vil det være noe redusert fremkommelighet for trafikkanter og fotgjengere i området.

Det blir lagt kjøreplater dergrøftene krysser stikkveier og gangbruer til butikk/inngangsdører.

Arbeidet er oppdelt i flere aktiviteter og foregår i denne rekkefølgen: Graving, legging av rør, sveising av rør og gjenfylling av grøfter. Til slutt blir toppdekket reetablert til opprinnelig standard.

Eidsiva beklager eventuelle ulemper arbeidet med fjernvarmenettet vil medføre for trafikanter, bedrifter og beboere i området.

Kontakt
Lurer du på noe? Kontakt kundesenteret på tlf 06262 eller byggeleder Bjørn Romskaug tlf. 959 81 277. 

Les også