Kommunale bygg får oppvarming med bioenergi

25. september 2009

Lillehammer kommunestyre har vedtatt å inngå avtale om levering av fjermvarme fra Eidsiva Bioenergi til kommunale bygg. De første kommunale byggene i Lillehammer kan knyttes til fjernvarmenettet allerede kommende år.

Senest i 2011 vil de kommunale byggene i sentrum kunne knyttes til fjernvarmenettet. Vedtaket er et betydelig skritt i retning av mer miljøriktig energibruk i Lillehammer. Utbyggingen av fjernvarmenettet i Lillehammer er allerede i gang.
- Vedtaket er en milepel i arbeidet med å bygge ut fornybar bioenergi i Lillehammer, sier direktør John Marius Lynne i Eidsiva Bioenergi.

- Utbygging av fjernvarmenettet er allerede i gang. Lillehammers befolkning kommer til å merke at det pågår graving av grøfter for rør som skal føre varmt vann og damp fram til fjernvarmekundene i byen. Gravearbeidene pågår i en overgangsperiode, og Lillehammer kommer til å bli en foregangskommune på bioenergi når nettet er ferdig og de fleste større kommunale byggene er knyttet til, sier Lynne. 

Utbyggingen av miljøvennlig fjernvarme i Innlandet får et betydelig løft med vedtaket i Lillehammer kommunestyre. Eidsivas plan er å bygge store biobrenselanlegg i alle Mjøsbyene. Byggingen av et stort avfalsforbrenningsanlegg på Trehørningen i Hamar er allerede i gang. På Gjøvik avventer vi departementets behandling av en anke i konsesjonssaken, mens vi altså er i full gang på Lillehammer. Fra før av er det etablert fjernvarmeanlegg på Kongsvinger, Lena, Trysil og Brumunddal. 

- Varmesentralen på Lillehammer blir bygget i Nordre Ål mellom Nortura og Felleskjøpet. Dette vil være hovedsentralen i fjernvarmesystemet på Lillehammer. Fjernvarmeanlegget på Lillehammer vil være i kontinuerlig utvikling for å sikre mest mulig miljøvennlig og rimelig varme. Ulike typer rent biobrensel og utnyttelse av spillvarme fra industri/næringsliv vil kunne bli benyttet, sier direktør John Marius Lynne i Eidsiva Bioenergi.