Utvidet konsesjon for fjernvarme i Lillehammer

12. november 2009

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Eidsiva Bioenergi konsesjon for utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegg i Lillehammer.

- Det betyr at vi får et større utbyggingsområde og større kundegrunnlag, og kan planlegge en helhetlig utbygging for hele Lillehammer. Det gamle konsesjonsområdet gikk fra industriområdet i Nordre Ål og til litt sør for sykehuset i sørkanten av byen. Det nye området dekker til og med høgskoleområdet i nord og skole og industriområdene i Søre Ål, forteller prosjektleder for utbyggingen i Lillehammer, Odd Sigmund Brøste. De nye områdene vil bli forsynt fra lokale kjeler i en tidlig fase. 

- Men de vil bli integrert i den totale utbyggingen etter hvert som vi bygger oss ut fra varmesentralen i Nordre Ål, sier Odd Sigmund.- Den helhetlige utbygningen vi planlegger i Lillehammer er i tråd med det vi gjør i andre byer og tettsteder i Innlandet der vi bygger fjernvarme, opplyser leder region Oppland, Lars Kleppe.