Bli kunde

Fjernvarme er miljøvennlig, trygt og komfortabelt.

En bygning må ha eller installere et vannbårent varmesystem for å få fjernvarme. Nærhet til rørnettet er også av betydning for å bli fjernvarmekunde. Fjernvarme leveres blant annet til offentlige bygg, næringsbygg, borettslag og boligsameier innenfor konsesjonsområdet. Jo flere hus i samme området som ønsker fjernvarme, jo større er muligheten for at det på sikt kan tilbys. I spesielle tilfeller kan eldre eneboliger kunne tilkoples fjernvarmenettet.

Eidsiva ønsker å komme i kontakt med gårdeiere og andre som har vannbårent anlegg eller planlegger for omlegging til dette. Det finnes muligheter for konvertering dersom bygget ikke har vannbårent varmesystem. Fyll ut skjemaet nedenfor dersom du er interessert i fjernvarme.