Bli kunde

Fjernvarme er miljøvennlig, trygt og komfortabelt. For å få fjernvarme må bygningen ha et vannbårent varmesystem. Bygningen må også ligge i nærheten av der hvor fjernvarmenettet bygges ut.

Det er i første omgang større bygninger med vannbårne oppvarmingssystemer i nærheten av våre fjernvarmenett som kan bli kunde. Eksempler på slike bygninger kan være industribygninger, skoler, sykehjem, forretninger, kontorbygg og boligblokker.

Er du registrert som potensiell fjernvarmekunde?
De registrerte er

  • De som har vannbårent anlegg og oljekjele som er registrert hos brannvesenet
  • De som har vannbårent anlegg og elkjele som er registrert hos Eidsiva

Eidsiva ønsker å komme i kontakt med ikke-registrerte gårdeiere og andre som har vannbårent annlegg eller planlegger omlegging til dette. Fyll ut skjemaet nedenfor dersom du er interessert i fjernvarme og Eidisva ikke har vært i kontakt med gårdeier eller vaktmester.