Kontakt oss

Kundeservice (hverdager 08.00-16.00):
Eidsiva Energi
Postboks 1220
2206 Kongsvinger 
Telefon 06262
Faks 62 88 42 50
E-post: Kontaktskjema

Feilmeldingen (24t)
Varsling av feil ved strømnettet eller strømbrudd: 800 87 111.

Vakttelefon

Feil ved fjernvarmeanlegg, kundesentral og varmemåler meldes til lokal vakttelefon:

Vakttelefon drift 24t Brumunddal

481 15 500

Vakttelefon drift 24t Moelv

481 15 500

Vakttelefon drift 24t Hamar

481 15 500

Vakttelefon drift 24t Lena

995 21 896

Vakttelefon drift 24t Gjøvik

959 81 597 

Vakttelefon drift 24t Kongsvinger

959 81 293

Vakttelefon drift 24t Trysil

906 57 624

Vakttelefon drift 24t Lillehammer

959 81 627

Tilbud på fjernvarme 
Spørsmål angående tilbud på fjernvarme rettes til: 
Salgs- og markedssjef Cecilie Skaug Ladegård 
Telefon 976 56 996 
E-post: cesl@eidsivaenergi.no

Salgs- og markedskonsulent Per Inge Øverby 
Telefon 907 45 691
E-post: peringe.overby@eidsivaenergi.no

Salgs- og markedskonsulent Einar Hoff 
Telefon 959 81 632
E-post: einar.hoff@eidsivaenergi.no

Mediekontakt og pressemeldinger finner du her

Post- og besøksadresse
Eidsiva Bioenergi AS
Avdeling Lillehammer
Industrigata 52 C
2619 Lillehammer

Fakturaadresse
Eidsiva Bioenergi AS
Avdeling Lillehammer
c/o Eidsiva Energi AS
Regnskapsavdelingen
Postboks 4100
2307 Hamar

 

Eidsiva Bioenergi er Miljøfyrtårnsertifisert.