Personvernerklæring

Sist oppdatert 23.09.2020

Personvern er retten til privatliv, og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person.

Som kunde og besøkende hos oss skal du være trygg på at vi behandler dine personopplysninger med sikkerhet og konfidensialitet i samsvar med personvernlovgivningen. Vår personvernerklæring gir deg en beskrivelse av hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger. Her opplyser vi også om de rettigheter du har i forbindelse med dette.

Ansvarlig for behandling av dine personopplysninger i Eidsiva Energi (880 258 192) er adm.dir. Anne Mette Askvig. Vårt personvernombud er Hilde Rydland.

Innhenting av personopplysninger

Når du inngår strømavtale eller kjøper andre varer og tjenester hos oss, innhenter vi person-opplysninger for å iverksette og overholde avtalen med deg. Dessuten fortjener du den beste kundeservice, og da trenger vi personopplysninger til eksempelvis App og Min Side.

Her er en oversikt over hvilke personopplysninger dette dreier seg om, og hvordan vi innhenter dem. Senere i personvernerklæringen vil du finne de begrunnelser vi benytter for vår behandling av personopplysninger.

Opplysninger fra deg

Når du bestiller, eller ber om tilbud fra oss opplyser du om navn, fødselsdato, adresse og kontaktinformasjon. Disse opplysningene er blant annet nødvendige for å kunne gi sikker identifikasjon, og for å kunne utføre effektive og korrekte søk etter målerdata.

Målerdata henter vi fra Elhub, den nasjonale basen for målerdata. For å få verifisert at du er nåværende eier av strømanlegget, og å sikre nødvendig oppmelding til Elhub, benyttes fødselsnummer, fornavn og etternavn. Vi er pålagt å hente inn og lagre ditt fødselsnummer.

Har du benyttet våre bestillingsskjema uten å fullføre, blir dine data lagret i maksimalt 10 dager før sletting/anonymisering. Vi oppbevarer dine data i noen dager for å forenkle dine neste søk, og for å kunne tilby deg assistanse hvis du skulle behøve det.

Opplysninger fra tredjepart

Hvis du har blitt oppringt med spørsmål om å inngå avtale, har vi innhentet opplysninger om deg på ulike måter:

Flytter du til annen bolig, eller overtar et leieobjekt, har vi fått opplysninger fra den som flytter ut av boligen, fra utleieren, eller fra samarbeidspartner.

Vår salgsvirksomhet kjøper kundelister fra samarbeidspartnere. Dette er lister som inneholder ditt navn, telefonnummer, adresse og fødselsdato. Listene vaskes mot reservasjonsregistret.

Vi mottar rutinemessig meldinger fra Elhub hvis du som kunde hos oss har fått et nytt målepunkt registrert hos din netteier.

Er du ny kunde, eller ikke hatt kontrakt med oss de siste 12 måneder, innhenter vi opplysninger fra kredittopplysningsbyrå. Underveis i kundeforholdet oppdateres dine personopplysninger jevnlig mot Folkeregisteret og Elhub. Vanligvis gjelder dette oppdateringer av adresseendringer, og opplysninger om f.eks. strømforbruk fra din måler.

Behandling og begrunnelser

For å innhente og behandle dine personopplysninger må vi ha lovlig begrunnelse. Vår begrunnelse er først og fremst vår avtale med deg samt overholdelse av lover og regler. Ønsker vi å behandle personopplysninger til andre formål enn det som er nødvendig for å levere hovedtjenesten/oppfylle avtalen, er det krav om å oppgi hvilken annen lovlig begrunnelse vi benytter. Det vil da normalt være samtykke og berettiget interesse som benyttes.

Her er en oversikt over vår behandling av personopplysninger, og de lovlige begrunnelser som benyttes. Senere i personvernerklæringen vil du finne informasjon om hvordan vi oppbevarer personopplysningene dine, og passer på at de ikke kommer på avveie.

Vår avtale

Vi behandler personopplysninger for å etablere deg som kunde, avregne forbruk, sende faktura, innhente betaling, sende deg informasjon som kan være relevant for avtaler og kundeforhold, og på alle måter yte en god kundeservice. Begrunnelsen for denne behandlingen er avtalen(e) du har inngått med oss, samt bestemmelser i lover og forskrifter.

Noen strømavtaler er basert på samarbeid med tredjepart (f.eks. Trumf). Vi overfører da informasjon til tredjepart som er nødvendig for registrering av bonus og kickback.

Kredittopplysninger

Innhenting av kredittopplysninger utføres med bakgrunn i den samlede kredittrisiko vi har som følge av viderefakturering av nettleie samt å levere strøm og andre produkter på kreditt. Vår begrunnelse er berettiget interesse med vekt på tapsrisiko knyttet nevnte faktorer.

Markedsføring og samtykke

Vi markedsfører oss på ulike måter. Når vi ønsker å benytte dine personopplysninger med markedsføring som formål, må vi innhente ditt samtykke. Markedsføringsloven krever dessuten samtykke når vi benytter elektroniske kanaler som muliggjør individuell kommunikasjon – slik som ved e-post og SMS.

Når du gir ditt samtykke vil du motta jevnlige nyhetsbrev med gode tilbud og nye produkter, invitasjoner til kundearrangement, og tilbud om billetter til idretts- og kulturarrangement.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke via Min Side, vår App eller ved å kontakte Kundeservice.

Kundekommunikasjon

Det er viktig for oss å være en nyttig og aktuell strømleverandør for deg. Som en del av det å være din «partner på strøm», ønsker vi å sende deg nyttige tips og informasjon som er relevant for dine avtaler med oss. Til dette benyttes gjerne e-post, Min Side eller vår App.

Denne type kommunikasjon er relatert til din avtale, og er så ledes ikke begrunnet i samtykke. Hvis du ikke ønsker denne informasjonen, kan du enkelt la være å bruke tjenesten, eller melde deg av den informasjon du mottar elektronisk.

Applikasjoner

Vi arbeider for at våre applikasjoner skal være attraktive, og ha stor nytteverdi for deg som kunde. Dette innebærer for eksempel tilbud om analyser av ditt forbruk. Når du laster ned våre applikasjoner beslutter du selv hvilken behandling av personopplysninger og markedsføring du ønsker å samtykke til.

Salgsaktivitet

Hvis du har blitt kontaktet av våre selgere via telefon, har vi kjøpt lister inneholdende dine personopplysninger fra en tredjepart. Dette er en legal virksomhet som omfattes av markedsføringslovens bestemmelser. Listene vaskes mot reservasjonsregistret i Brønnøysund.

Har du hatt en strømavtale hos oss de siste 3 år, kan vi kontakte deg via telefon med nye tilbud om avtaler og tjenester (winback). Begrunnelsen for denne behandlingen er berettiget interesse med vektlegging på å kunne gi tidligere kunder ekstra gode tilbud.

I noen tilfeller kontakter vi, med hjemmel i markedsføringsloven, våre kunder med tilbud om kjøp av tilleggsprodukter eller andre avtaletyper. 

Fordelsprogram

Medlemskap i vårt fordelsprogram er frivillig og uten forpliktelser. Som medlem vil du jevnlig motta informasjon fra oss, med tilbud og rabatter hos våre samarbeidspartnere. Vår begrunnelse for behandling av dine personopplysninger i Fordelsprogrammet, er begrunnet i medlemsavtalen og nødvendig for å oppfylle avtalen.

Informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy

Våre nettsider og -steder benytter informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lastes ned og lagres på datamaskinen din når nettsiden vår åpnes. Informasjonskapselen inneholder ikke IP-adresse, og dens levetid er inntil seks måneder dersom du ikke sletter den. Du kan stille inn nettleseren din slik at bare de nettsidene du ønsker, får lov til å lagre informasjonskapsler på maskinen eller mobilen din. Du kan også avvise bruk av cookies ved det enkelte besøk.

Vi bruker informasjonskapsler til å innhente statistikk og måle trafikk på internettsidene våre. Denne informasjonen er svært nyttig for arbeidet med forbedring av våre nettsider. Vi innhenter vanlig besøksstatistikk for våre nettsteder ved bruk av Google Analytics. Dette inkluderer hvilke av våre nettsider som er lest, tidspunkt, hvilken side du kom fra, geografisk område, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Vi kan se din brukerID om du logger på Min side, men vi knytter ikke de nevnte opplysningene til deg som person. Alle statistikkdata slettes etter 26 måneder.

I tillegg til informasjonskapsler bruker vi piksler og script fra tredjepart. For å kunne benytte oss av informasjon fra kapsler, piksler og script, benytter vi analyseverktøyet Google Analytics.

Forbedringsarbeid

I vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av forretningsprosesser, kundeservice og markedsføring, er analyser av kundeporteføljen en viktig kilde til innsikt. Når hensikten med slike analyser er en annen enn den vi opprinnelig samler inn og oppbevarer personopplysninger for, skal personopplysningene anonymiseres. På denne måten gir analysene bare innsikt på gruppe- og makronivå, ikke på personnivå.

Slike analyser utfører vi med begrunnelse i berettiget interesse, i det denne aktiviteten bidrar til effektivisering av drift og best mulig kunnskap om hvordan vi kan gi de beste tjenester og vilkår for våre kunder.

Kundeundersøkelser og brukertester

For å forbedre og utvikle våre tjenestetilbud og elektroniske løsninger, er det svært nyttig for oss å utføre enkelte undersøkelser blant våre kunder. Det er helt frivillig å svare på slike undersøkelser. Undersøkelsenes formål vil framgå tydelig, og vi etterspør i hvert tilfelle ditt samtykke til deltagelse. Resultatene blir behandlet på aggregert nivå, og dine svar anonymiseres.

Deling og oppbevaring

Deling av personopplysninger

Våre forretningsprosesser nødvendiggjør bruk av eksterne databehandlere. Dette kan for eksempel dreie seg om leverandører av kundeservicesystem og fakturahåndtering. For kunder som inngår avtale om for eksempel hjemmelader, solcelleanlegg og mobiltelefoni, kan det inngå som en del av avtalen å formidle personopplysninger til underleverandører i forbindelse med montasje og/eller drift og service.

Våre leverandører behandler dine personopplysninger på vegne av oss. Vi er ansvarlige. For å sikre oss trygghet rundt denne behandlingen, har vi inngått databehandleravtaler med våre leverandører.

Dine personopplysninger behandles kun av oss, våre samarbeidspartnere og underleverandører.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre enn de nevnte når du enten har samtykket til utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter. Dersom vi besitter opplysninger om personer som er under etterforskning for straffbare handlinger, er vi lovpålagt å oppgi dette til myndighetene.

Oppbevaring av personopplysninger

Personopplysningene dine behandles så lenge du som kunde har aktiv leveranse. Etter at ditt kundeforhold er avsluttet, er det lovbestemmelser som regulerer hvor lenge vi skal oppbevare dine persondata.

Ved opphørte kundeforhold skal personopplysninger oppbevares i tre år med henvisning til foreldelsesloven. Fakturaopplysninger skal oppbevares i fem år i henhold til bestemmelser i Regnskapsloven.

Har du bestilt strøm hos oss, men benyttet angreretten eller av andre grunner ikke etablerert et kundeforhold, blir dine personopplysninger anonymisert etter 120 dager. De slettes etter et år.

Kredittopplysninger behandles etter strenge interne regler og tilgangsstyring. De slettes etter 45 dager.

Dine rettigheter

Du har etter Personopplysningsloven en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter kan du benytte Skjemaer på Min Side, eller kontakte vårt kundesenter. Du skal få svar på din henvendelse så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg, og hvilken kilde de stammer fra. Du har rett til å kreve at vi utdyper informasjonen, i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne ivareta egne interesser.

Rett til retting

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet.

Rett til sletting

I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Rett til innsigelse og trekking av samtykke

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine, når behandlingen ikke er strengt nødvendig for å overholde strømavtalen med deg, eller hvor behandlingen vår ikke er pålagt oss gjennom bestemmelser i lov eller forskrift. Retten til å protestere gjelder altså aktiviteter som utføres med begrunnelse i berettiget interesse. Dette betyr at vi har foretatt vurdering av berettiget interesse der vi hensyntar til dine personvernrettigheter, samtidig som vi vektlegger vår mulighet til å kunne tilby deg best mulige tjenester og service.

Du har dessuten rett til å reservere deg mot direkte markedsføring fra oss. Hvis du ikke har gitt samtykke, betyr det at du er reservert mot markedsføring. Hvis du har gitt ditt samtykke, kan du når som helst trekke samtykket ditt, enten via Min side eller ved å kontakte kundesenteret vårt.

Dataportabilitet

I enkelte tilfeller har du rett til å få utlevert, eller overført til andre, personopplysningene du har gitt til oss, og du skal da få personopplysningene utlevert i et strukturert, alminnelig anvendbart og maskinlesbart format.

Rett til begrensning av behandling

Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset, for eksempel hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene, hvis du har behov for personopplysninger vi ikke lenger trenger eller hvis du har gjort innsigelser mot behandlingen av personopplysninger.

Dersom du mener at det foreligger brudd på retningslinjer kan du klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om innholdet i dine rettigheter på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

 

Personvernerklæringen er sist oppdatert: 23.09.2020