Flytteskjema Internt

For deg som skal flytte inn

Det er deg som innflytter til en bolig som er ansvarlig for å melde flytting. Fra overtagelses dato er det ny eier som er ansvarlig for strømabbonementet i boligen.

Innflyttingen kan meldes fra 10 dager før flytting, og opp til 30 dager etter at overtagelsen har funnet sted.

Flyttemelding

Gatenavn og husnummer er påkrevd

Postnr

Målepunkt-ID er oppgitt på fakturaen til tidligere eier. Har du ikke fått opplyst denne? Du kan søke opp målepunkt-ID her

Vi fikk {{suggestedMeteringPoints.length}} treff, som vi har valgt for deg.
Vi fikk {{suggestedMeteringPoints.length}} treff, vennligst velg hvilket anlegg flyttingen gjelder for.

Søk etter målepunkt-ID

Feltet er påkrevd

Feltet er påkrevd

Feltet er påkrevd

Feltet er påkrevd

Du har ikke tilgang til å søke. Vennligst sjekk at du sitter på kablet nettverk.

Angitt postnummer er ikke koblet mot noen netteier. Dette kan oppstå for nye postnumre, kan du prøve et postnummer i samme område?

Finner ingen målepunkt-ID med kombinasjonen av adresse og målenummer/etternavn på nåværende eier. Fyll eventuelt inn Målepunkt-ID manuelt.

Beklager, det oppstod en teknisk feil.

Målepunkt-ID
7070575000{{suggestedMeteringPoint.ean}}
Adresse
{{suggestedMeteringPoint.fulladdress}}
Målernummer
{{suggestedMeteringPoint.meterNumber}}
Måletype
Automatisk Standmålt Ukjent
Ikke riktig anlegg?
*

Vi trenger bare de åtte siste sifferne.

Målerpunkt-ID er påkrevd.

*

{{startdate}}

Dato for flytting er påkrevd

Ikke obligatorisk, men flyttemeldingen vil ta lengre tid uten.

Måleren er fjernavlest og trenger ingen måleravlesning

*

Kundenummer er påkrevd

Fant ingen bruker med oppgitt kundenummer, vennligst prøv ett annet.

Det oppstod en feil. Vennligst prøv på nytt.

*

Mobiltelefonnummer er påkrevd

*

Fornavn er påkrevd

*

Etternavn er påkrevd

(dd.mm.åååå) *
. .

Fødselsdato er påkrevd

Husk å spørre kunde om denne!

*

Du må velge en strømavtale

TIPS: Kunden har eller har hatt følgende produkter:

  • {{product}}

Adresse er påkrevd

Postnr

Du må angi en fakturaadresse

{{salesReferenceShadow}}

Skjemaet inneholder feil, vennligst korriger disse før du sender inn.

BuldingAddress:
{{buildingAddressForm.$error}}

MeteringPoint:
{{meteringPointForm.$error}}

CustomerDetails:
{{customerDetailsForm.$error}}

Det er feil i dataene som blir sendt inn. Vennligst korriger disse før du sender på nytt

Fant ikke gyldig person å knytte bestillingen mot, er personalia skrevet korrekt?

Du har ikke tilgang til å søke. Vennligst se etter at du sitter på kablet nettverk.

Det oppstod en feil ved innsending av skjemaet. Vennligst prøv igjen

Flyttemeldingen ble vellykket sendt inn

Referansenummer (i kontraktimport): {{formReference}}

Registrer en ny flytting