Solkraft fører veien i et rekordår for fornybar energi

2016 ble et rekordår for fornybar energi med en kapasitet på ca 165 gigawatt (GW). Dette er nesten to tredjedeler av verdens netto nye kraftkapasitet dette året.

Drevet av en sterk vekst i solkraft ble 2016 et rekordår for fornybar energi og solkraft i seg selv. Solkraft, med en sterk vekst innen innstallasjon av solcellepaneler, er nå den ledene energikilden blandt fornybare kilder (vann, vind, sol og bioenergi) når vi se på ny totalkapasitet. I fjor så ble det installert 50% mer solkraft enn året før på verdensbasis. For første gang steg veksten av solceller raskere enn ikke-fornybare energikilder.  

Strømproduksjon for delt på ulike energikliderKilde: International Energy Agency (IEA)  

En lys fremtid for fornybar energi - ny era for solkraft
 Illustrasjonen over viser at installert kapasitet for kull -og gasskraft i fjor vokste med henholdsvis 26 gigawatt og 12 gigawatt, mens solkraft økte med hele 74 gigawatt. Til sammenligning har all vannkraft i Norge oppunder 30 gigawatt som total kapasitet.

Solkraft går inn i en ny epoke. I en pressemelding utarbeidet av Multiconsult blir det påpekt at Norge også hadde en kraftig vekst i solkraftmarkedet i 2016. Det ble installert hele 366% mer enn året før. Dette har sammenheng med at markedet i 2015 ble kraftig hemmet av usikkerhet om regelverket vedrørende Plusskundeordningen og Elsertifikater (støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder), noe som ble løst ved inngangen til 2016. Boligsegmentet viser en kraftig oppgang med vekst på 300% i forhold til i 2015. Sterkere konkurranse og introduksjon av nye forretningsmodeller kan ha bidratt betydelig til denne markedsutviklingen.

Blandt private forbrukere av solceller har det frem til nå ofte vært miljø- eller teknologiinteresserte som har investert i solceller til sine hus og hjem. Nå ser vi antydning til at også økonomiske motiver begynner å gjøre seg gjeldende. Prisene på solcellesystemer er på vei nedover, særlig i boligsegmentet, hvor gjennomsnittlig systempris i 2016 ble redusert med nærmere 20 prosent i forhold til 2015. Ser vi enda et år tilbake (2014) er prisreduksjonen på ca 27%.

Generalsekretær i Norsk solenergiforening, Ragnhild Bjelland-Hanley, kan fortelle i en kommentar til Eidsiva strøm at solenergi i Norge er på vei ut av startgropen. Det er flere som begynner å få øyne opp for solenergi, og blandt annet byggherrer ser nå på muligheter for å legge til rette for solenergi på ny-bygg. Hun understreker at det vil være behov for politisk vilje og at støtteordnignene forblir, dog gjerne noe høyere, for at Norge skal henge med i dette utviklingsløpet.

Bruk vårt kart til å finne ut hvor stor kapasitet ditt hus har.  Du kan nå få installert nøkkelferdige solcelleanlegg av oss i Eidsiva. Enkelt, trygt og miljøvennlig.

Sjekk din kapasitet her

Kilder:
Norsk solenergiforening
International energy agency
Energiransens digitale kanal (enerWE)