Fungerer solcellepaneler like bra i kaldt klima?

Vi ser på forskjellige myter vedrørende solceller i Norge. Denne gangen ser vi på myten om at solcellepaneler mister effekt ved bruk i kaldt klima.

Norge kan dessverre ikke måle seg opp mot de sør-europeiske landene når det gjelder varmt, til tider tropisk, klima. Ser vi til for eksempel Italia og de greske øyene, kan vi observere både et varmt klima og mange solcelleinnstallasjoner. Dette er selvsagt ingen tilfeldighet, da mengde av soltimer et land har, påvirker sterkt utbredelsen av solcelleanlegg.

Likevel er det langt flere forhold enn antall soltimer som påvirker hvor godt et solcelleanlegg fungerer i lengden. Solcellepaneler fungerer egentlig best i kalde, solrike forhold. Solcellepanelenes ledningsevne øker i kalde temperaturer, noe som gjør at produksjonen av strømmen blir mer effektiv. I motsatt grad vil høyere temperaturer redusere panelets effektivitet. 

Det internasjonale energibyrået (IEA) har i en rekke rapporter sett på tradisjonelle, fotovoltaiske* solceller. IEA-rapportene viser at høy innstrålingsgrad ikke er noen garanti for at anlegget yter optimalt. Til tross for høye strålingsnivåer i de sørlige og midtre regionene i Italia, så genererte både små og store solcelleanlegg i de sørlige regionene mindre enn anleggene i de midtre regionene i forhold til hvor mye anleggene nominelt skulle ha produsert.

– Det er områder i Norge, Sverige og Tyskland med overraskende mye sol og lavere temperaturer. Erfaringene fra flere norske anlegg er at vi generelt får ut mer enn anleggene er designet etter, fordi vi har en lavere temperatur enn man vanligvis legger til grunn, sier Erik Stensrud Marstein, leder av Norsk forskningssenter for solcelleteknologi til Teknisk Ukeblad. IFE-forskeren poengterer at den norske elektrisitetsproduksjonen fra solceller kan bli høy på solrike vinterdager.

Bruk vårt kart til å finne ut hvor stor kapasitet ditt tak har. 

– Store, snødekte flater som reflekterer sollyset i kombinasjon med lave temperaturer gjør at vi kan produsere ganske mye i Norge i disse periodene, sier Marstein. Blant disse faktorene gjør at eksempelvis mars måned er en veldig god måned for solkraftproduksjon.

* Etableringen av spenning eller elektrisk strøm i et materiale når det utsettes for lys.

Tilbake til oversikten