Er det tilstrekkelig med sol i Norge for solceller?

Vi ser på forskjellige myter vedrørende solceller i Norge. Denne gangen ser vi på solproduksjon opp mot ledende Tyskland.

Flere steder i Norge har like mye sol som Tyskland, der solceller har etablert seg som en sentral energikilde. I Tyskland er det nå snart installert 40 GW (ca 8% av all el-produksjon) med solceller og nesten hele denne kapasiteten er koblet til kraftnettet. Til sammenligning har Norge totalt 25–30 GW med vannkraft, og under 0,1% av elektrisitet produsert kommer fra solcelleanlegg.

Det er i hovedsak breddegraden som avgjør intensiteten på solinnstrålingen, men også årstiden, døgnvariasjoner, vær og helningsvinkel påvirker effekten av et solenergianlegg. Det stemmer derfor at Norge har mindre sol enn for eksempel middelhavslandene. Likevel har for eksempel Oslo omtrent tilsvarende solinnstråling på årsbasis som sentrale byer i solcellelandet Tyskland (se illustrasjon).

Solstråling

I tillegg er solceller mer effektive ved lave temperaturer. Maksimal effekt av solcellene får man ved minus fem grader mens effekten synker til 65 prosent når temperaturen er over 25 grader. En kald, men solrik vinterdag med reflekterende snø kan derfor gi høy ytelse fra solcellene. Som illustrasjon på dette har nylig Svalbard lufthavn begynt å installere solcelleanlegg til egen strømforsyning.

Derfor kan solceller erstatte en stor del av strømforbruket også i norske husholdninger, typisk 15-20 prosent. Nye boligstandarder reduserer energi- og strømbehovet i boligene, og i nye bygg kan dermed andelen fra solcelleanlegget bli en god del høyere.

Kilde: Framtiden i våre hender

Tilbake til oversikten