Norge har allerede ren strøm, trenger vi solenergi?

Vi ser på forskjellige myter vedrørende solceller i Norge. Denne gangen ser vi på myten om at Norge har ren strøm fra før, så derfor trenger vi ikke solenergi.

Så mye som 98 prosent av all energi produsert i Norge kommer fra fornybare kilder. Likevel kan du ikke være sikker på om strømmen du bruker kommer fra kullkraft eller atomkraft. Dette er fordi Norge er del av det europeiske strømmarkedet, hvor vi både importerer og eksporterer strøm til og fra andre land.

I og med at vi bruker mer strøm enn vi klarer å produsere selv, må vi derfor i perioder importere strøm fra land hvor store deler av strømproduksjonen foregår ved hjelp av for eksempel atomkraft, kullkraft og gasskraft.

Samtidig kan den rene strømmen vi eksporterer være med å erstatte den skitne strømmen andre europeiske land produserer gjennom for eksempel fossil- og atomkraft. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, mener det vil bli økende kjøp og salg av strøm i årene fremover

Du kan bistå med å øke andelen fornybar strøm

Ved å monterer solceller på huset ditt, bidrar du til å øke andelen fornybar strøm - og det med en strømkilde som verken krever nye naturinngrep eller gir luft- eller støyforurensning. Med et solcelleanlegg som produserer ca. 4 000 kWh/h pr år, vil du i løpet av et år produsere energi som tilsvarer klimagassutslippet du får av å kjøre 2500 km med bensinbil (kilde: Fremtiden i våre hender).

Kanskje velger du også å gå over til elbil? Elektriske motorer er mer effektive enn bensin- og dieselmotorer, og derfor sparer elbiler mye energi. Kan du i tillegg produsere strømmen som lader elbilen din, bidrar du enda mer til miljøet!

Kilder: Framtiden i våre hender, NVE

Tilbake til oversikten