Belaster produksjonen av solcellepaneler miljøet?

Vi ser på forskjellige myter vedrørende solceller i Norge. Denne gangen ser vi på myten om at produksjonen av solceller belaster miljøet mer enn det sparer miljøet.

I likhet med annen elektronikk blir det brukt miljøbelastende produkter når solcellepaneler produseres, men gevinsten overgår belastningen.

Energiforbruket ved produksjon av solceller har gjerne vært løftet frem som et tema. De fleste solceller som produseres i dag er laget av silisium. Silisum er vårt nest mest vanlige grunnstoffet, og i seg selv hverken miljø eller helsefarlig. For at silisium skal ha god nok kvalitet, såkalt "solar-grade", er det nettopp rafineringen av dette som er kostbart og ikke miljøvennlig.

Dette er spesielt gjeldende blant de aktørene som benytter kullkraft ved produksjon av solcellepaneler. Derfor er det viktig at man ved innkjøp av solcelleutstyr kjøper fra anerkjente produsenter som kan vise til gode produksjonsmetoder med mulig bruk av fornybar energi.

Bransjen har de senere årene gjort gjort en stor innsats for å få produksjonen av solcelleanlegg enda mer miljøvennlig. I dag har solcelleanlegg en levetid på 30-35 år, og beregninger fra det internasjonale energibyrået IEA viser at det normalt tar mindre enn to år før solcellene har produsert like mye energi som det trengs for å produsere dem.

Professor Erik Stensrud Marstein ved Forskningssenteret for bærekraftig solcelleteknologi ved Institutt for energiteknikk mener at bransjen har gjort en stor innsats den siste tida for å få produksjonen av solcelleanlegg mer miljøvennlig og viser til at flere norske selskaper og forskningsmiljøer jobber med å gjøre solenergien enda «grønnere».

Han understreker at solkraft kommer bedre ut enn de fossile alternativene, iallfall på klimautslipp.
 – Selv de «bruneste» solcelleanleggene er betydelig bedre enn de fossile alternativene, sier Stensrud Marstein.

Med tanke på at det tar mindre enn to år for solcellene å jevne ut karbonfotavtrykket, så kan man tenke seg at solcelleanlegg gir mer enn bortimot 28 - til 33 år med ren, karbonfri energiproduksjon.

 Kilde: UngEnergi.no, 2017, Teknisk ukeblad, 2016

Tilbake til oversikten