Salg av overskudd på strøm / plusskunde

Hva er en plusskunde?

Å være plusskunde betyr at du i perioder leverer strøm ut på nettet i tillegg til å forbruke strøm. For å kunne levere strøm ut på nettet må du ha en plusskundeavtale med både strømleverandør og ditt lokale nettselskap.

Kjøper du solcellepanel via Eidsiva Energi følger plusskundeavtalen SolSpot med på kjøpet. Du må også inngå en tilsvarende avtale med ditt lokale nettselskap for å kunne føre overskuddstrømmen din ut på deres strømnett, men dette hjelper vi deg med.

For mer informasjon, se: Plusskunder - NVE

Må jeg bytte strømmåler?

Dersom du har en ny, automatisk strømmåler trenger du ikke foreta deg noe i forbindelse med montering av solcelleanlegg. Alle husstander i Norge skal få automatiske strømmålere innen 1. januar 2019, og mange har allerede fått ny måler. 

Hvis du fremdeles har en gammel, manuell måler plikter strømnettselskapet å installere en ny, automatisk måler innen rimelig tid etter at solcelleanlegget er montert. Ta kontakt med ditt lokale nettselskap for mer informasjon. 

En automatisk strømmålerer registrerer forbruket ditt og overskuddet du selger ut på strømnettet automatisk. 

Hva skjer med strømmen som solcellene produserer hvis jeg ikke bruker den selv?

Solcelleanlegget er koblet mot strømnettet. Den strømmen du produserer og ikke bruker selv kan du selge til oss. Du får spotpris for strømmen du leverer ut på nettet.

Hva skjer med nettleien når jeg er plusskunde?

En plusskunde betaler som hovedregel ordinær nettleie for uttak fra strømnettet, men slipper å betale det såkalte andre tariffledd som øvrige produsenter må betale for innmating av produksjon i strømnettet.

For mer detaljert informasjon om nettleie og innmating til strømnettet, ta kontakt med ditt lokale nettselskap.