Solceller generelt

Skinner solen nok i Norge?

Ja! I Norge er det er fine forutsetninger for solceller. Det er nesten like mye sol i Norge som i Tyskland, der solceller er svært populært. Solinnstrålingen i Norge tilsvarer ca. 40-50% av innstrålingen ved ekvator. 

Hva er fordelene med solkraft for meg?

Med solceller på taket vil du nyte godt av din egenproduserte, miljøvennlige strøm i flere tiår fremover. Du bidrar til at solkraft blir mer vanlig, og er med på å fortrenge strøm fra kull og gass. Strømregningene dine vil bli lavere, og du er mindre utsatt for variasjoner i strømprisen. Du vil ha god oversikt over din egen produksjon, og kan for eksempel lade elbilen med din egenproduserte strøm.

Hvor mye koster solceller?

Dette er avhengig av blant annet taket ditt (type, vinkel) og hvor du bor. For å få beregnet en pris for taket ditt, søk opp din adresse og velg tak på solkartet på våre sider. Et vanlig privatanlegg vil etter Enovastøtte typisk komme på under kr 100 000,-, mens større solcelleanlegg for gårdsbruk vil gjerne koste fra kr 150 000,- og oppover.

Er solceller lønnsomme?

Det korte svaret er: Ja, solceller er lønnsomme.

Solcelleanlegg varer 30-35 år eller mer. Over hele anleggets levetid vil det spare deg for strømkostnader og gi inntekter på salg av strøm. Lønnsomheten er sterkt avhengig av strømprisen, som er veldig vanskelig å forutsi mange år fram i tid. Tendensen er at strømprisene blir høyere, og det raskere enn generell prisstigning, og slik vil solcelleanlegget øke sin inntjening.

I en omfattende rapport laget av Multiconsult i 2018 viser de til en forventet årlig avkastning på 5-8% på solcelleanlegget. Det er langt over hva man får fra renter i banken og kostnaden for å ta lån.

Vil det produseres strøm om vinteren?

Om vinteren når solen står lavt, er produksjonen lav. Når det ligger snø på solcellen vil det nesten ikke være noen produksjon. Det meste av produksjonen vil være mellom mars og oktober.

Hvordan får jeg bestilt et solcelleanlegg?

Du kan benytte solkartet på våre sider. Skriv inn din adresse, trykk på taket du vil ha solceller på og følg stegene.