Solceller teknisk

Hvordan fungerer solceller?

Et solcelleanlegg består av solceller som monteres på taket og kobles sammen mot en vekselretter, som igjen er koblet til sikringsskapet og strømnettet. Når solen skinner på panelene, omgjør solcellene energien fra sola til likestrøm. Likestrømmen går videre til vekselretteren som endrer denne til vekselstrøm. Dette gjør at du kan bruke strømmen i huset ditt, og hvis solcellene produserer mer strøm enn du bruker, selger du overskuddet ut på strømnettet. Alt dette skjer automatisk uten at du trenger å gjøre noe. 

Hva er en inverter / vekselretter?

En inverter/vekselretter er montert mellom solcellene og strømnettet i huset ditt. Vekselretteren omdanner strømmen fra solcellene (likestrøm, eller DC) til vekselstrøm (AC) som gjør at du kan benytte strømmen i huset ditt eller levere den ut på strømnettet.

Hva er forskjellen på solfangere og solceller?

Solfangere produserer kun varme i form av varmt vann som fordeles videre i bygget ditt, men solceller produserer strøm som du kan bruke til hva du måtte ønske.

Hvor mye strøm vil solcellene produsere?

Solcellene omgjør ca 10-20% av solenergien til strøm. Det er mange faktorer som avgjør hvor stor produksjonen vil være; beliggenhet, takvinkel, takretning og skygge. Man kan regne 800-1200kWh i årsproduksjon per kWp installert effekt.

Hva er kWp?

Enheten kWp står for kilowattpeak og måler toppeffekten som solcellepanelet kan produsere under gitte forutsetninger. Alle solcellemodulene er testet i laboratorier i henhold til standardiserte testrutiner.

Hva er kWh?

En kilowattime er energimengden som tilsvarer et effektforbruk på en kilowatt (1000W) over en periode på én time.

Har man strøm når det er strømbrudd?

Nei. Når det er strømbrudd blir strømmen borte av sikkerhetsgrunner. Det er ikke lov å ha produksjon under strømbrudd da denne vil kunne gå inn på strømnettet samtidig som det pågår reparasjoner. Våre solcelleløsninger kutter automatisk produksjonen ved strømbrudd.

Kan man lagre strømmen?

Det er mulig å lagre strømmen som solcellene produserer i batterier. Utviklingen på batterier går fort fremover og løsningene blir stadig bedre og mer lønnsomme, men per nå anbefaler vi ikke dette til våre kunder. Ved spesielle behov eller ønsker, ta kontakt med oss.

Kan jeg dekke hele mitt strømforbruk med solceller?

Uten svært store mengder batterier er dette lite trolig. Batterier er per i dag kostbare, og foreløpig ikke noe vi fører. Solcellene kan dekke det meste av forbruket du har når solen skinner, men for resten av tiden vil du ha behov for å kjøpe strøm på samme måte som tidligere.

Kan jeg utvide mitt anlegg med flere paneler i ettertid?

Ja, det går an å koble på flere paneler i ettertid. Ta kontakt for tilbud på dette.

Er det mulig å følge min produksjon online?

Ja, det finnes egne løsninger for dette som er inkludert i vår leveranse. Vi kan også levere mer avansert utstyr for dette hvis ønskelig.

Hvem skal jeg kontakte for service og hvis panelene ikke produserer?

Da kan du kontakte kundeservice.