Tilskudd / søknadsplikt

Trenger jeg å søke tillatelse for å montere solcellepaneler på taket mitt?

Det kan hende du må søke om tillatelse før du monterer solcellepaneler på taket ditt. Dette er avhengig av flere faktorer, men generelt slipper eksisterende eneboliger av noe nyere dato å søke. Andre regler gjelder ved for eksempel verneverdige boliger. Din kommune kan hjelpe deg med å finne ut om du har søknadsplikt.

Trenger jeg å melde fra til nettselskapet mitt?

Du trenger ikke melde fra til nettselskapet. Vi gjør dette for deg i forbindelse med tilbud. Vi tar oss av både forhåndsmelding og ferdigmelding mot nettselskapet. Du må signere kontrakt for å koble ditt anlegg til strømnettet, men dette hjelper vi deg med.

Kan jeg få tilskudd / støtte for å montere solceller?

For private er det mulig å få støtte fra Enova. Noen kommuner har også lokale tilskuddsordninger. Ta gjerne kontakt med din kommune for mer informasjon.