Standardvilkår

Generelle kontraktsvilkår mellom kunde og Eidsiva Marked AS for levering av kraft

På bakgrunn av denne avtalen gis Eidsiva Marked AS ("Eidsiva Marked") fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende kraftleverandør etter NVEs retningslinjer. Eidsiva Marked ordner alle formaliteter mot kundens netteier. Dersom kunden flytter følger avtalen kunden til ny adresse. Eidsiva Marked gis ved denne avtalen fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier for registrering av Eidsiva Marked som kraftleverandør på den nye adressen.

Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter.
Eventuelle endringer i offentlige avgifter, vil gi tilsvarende endring i avtalt kraftpris. Elsertifikater er inkludert i prisen.

Eidsiva Marked forbeholder seg retten til å hente kredittopplysninger på bestiller, og eventuelt avvise bestillingen på grunnlag av dette. Eidsiva Marked forbeholder seg retten til å kunne avslå/avslutte leveransen, heve avtalen eller kreve garanti eller forskuddsbetaling i de tilfellene det foreligger saklig grunn for det, herunder for eksempel ved betalingsmislighold.

Gebyr på papirfaktura er for tiden kr 59 (inkludert merverdiavgift). Kunder med elektronisk faktura (herunder Digipost) har ikke fakturagebyr, dersom ikke annet fremgår av avtalen.

Alle priser er inkl. mva.

Eidsiva Marked som kraftleverandør skal ha anledning til å gjennomfakturere nettleie på vegne av lokal netteier. Kunden kan derfor få en felles faktura for strøm og nettleie dersom det foreligger en skriftlig avtale mellom Eidsiva Marked og gjeldende nettselskap om gjennomfakturering. Dette innebærer at kunden skal betale nettleien kun til Eidsiva Marked. Betalingen til Eidsiva Marked har befriende virkning for kunden overfor nettselskapet. Gjennomfakturering medfører ikke endringer i kunde og avtaleforholdet mellom kunden og nettselskapet. Kunden gir Eidsiva Marked fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester.

Eidsiva Markeds kunder faktureres og avregnes normalt etterskuddsvis per måned basert på avlest forbruk. Eidsiva Marked gis fullmakt til å kunne motta kundens faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. Ved oppsigelse av kundeforholdet hos Eidsiva Marked vil også forpliktelsen til gjennomfakturering opphøre.

Eidsiva Marked tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring.

For øvrig gjelder betingelser i Energi Norges standard kraftleveringsavtale gjeldene fra 01.01.2017.