Måleravlesning

Måleravlesning leverer du til nettleverandøren din til fastsatte datoer.

Husholdningskunder med forbruk over 8000 kilowattimer per år skal lese av strømmlåleren sin hver tredje, hver andre eller hver måned. Dette er bestemt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Det er lurt å lese av strømmen på avlesningsdagen. Dersom du er forhindret fra å lese av strømmen på akkurat denne dagen, beregnes forbruket ditt frem til fristen. Dette gjelder både hvis du leser av før og etter den datoen som er satt.

Ofte kan også strømleverandøren din ha mulighet til å ta imot måleravlesningen for deg. Du kan som regel levere måleravlesningen via SMS eller internett. 

Smart Strøm - automatisk måleravlesning
Innen utgangen av 2018 vil alle landets strømkunder få installert nye, digitale strømmålere. Energibransjen har valgt å kalle det nye systemet for Smart Strøm fordi den nye teknologien er smart både for kundene, samfunnet og klimaet:

  • Det går en strøm av informasjon både til og fra de nye målerne.
  • Målerne gjør det enklere å bruke strømmen smartere enn før.
  • Strøm er smart for klimaet, fordi det er en av få utslippsfrie energibærere.


Les mer hos Energi Norge og NVE.

Er du kunde hos Eidsiva Nett? Her leverer du måleravlesning.