Tilbake til strømavtaleroversikten

Agrol Forvaltning

Reduser strømkostnadene gjennom smarte innkjøp

Agrol ForvaltningAktiv gir deg en forutsigbar pris, blant annet fordi vi kjøper inn minimum 50 % av ditt vinterforbruk i god tid før vinteren. Dette er en forsikring mot høye vinterpriser i tiden du bruker mye strøm. 

Velger du Agrol ForvaltningAktiv får du tilsendt månedlige rapporter med pris- og markedsutvikling.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Agrol Forvaltning Aktiv

Agrol Forvaltning Aktiv er en strømavtale som skal sikre en forutsigbar vinterpris og nær spotpris om sommeren. Forvaltere utnytter markedsbevegelsene og sikrer 50-90% av vinterforbruket til mest mulig gunstig pris inntil 2 år fram i tid.

Agrol Forvaltning Aktiv består av forvaltningspris + et påslag på 3,8 øre/kWh inkludert el-sertifikat. Strømavtalen har et månedlig fast beløp på 10 kroner.

Avtalen har 12 måneders løpende bindingstid. Oppsigelse må skje skriftlig. Avtalen har ikke fakturagebyr.

For øvrig gjelder «Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet» fra Eidsiva Energi.

Bestill Agrol ForvaltningAktiv

Agrol Forvaltning Aktiv vs Spot

Agrol Forvaltning Aktiv vs Spot

Agrol Forvaltning Aktiv har i november i gjennomsnitt vært 2,7 øre/kWh under spotprisen på Østlandet. I oktober var prisen i Agrol Forvaltning Aktiv 1,4 øre/kWh over spotprisen på Østlandet. Så langt i år har prisen i Agrol Forvaltning Aktiv i gjennomsnitt vært 2,2 øre/kWh under spotprisen på Østlandet. Hvis man tar utgangspunkt i en kunde med et normalt forbruksmønster, som innebærer at strømforbruket er høyere i vintermånedene enn i sommermånedene, har en gjennomsnittlig kunde med Agrol Forvaltning Aktiv spart rundt 500 kr så langt i år sammenlignet med hvis kunden hadde hatt en spotprisavtale.

Agrol Forvaltning Aktiv har hatt en lavere innkjøpspris enn spotprisen i ti av de siste tolv månedene.

Agrol Forvaltning Aktiv ligger an til å ha en innkjøpspris under spotprisen i både desember, januar og februar som vist i grafen på denne siden.

November ble en kald og nedbørsfattig måned hvor temperaturen for hele landet i gjennomsnitt lå 1 grad under normalen. I Norge som helhet kom det 25 prosent mindre nedbør enn hva som er normalt for november måned. Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet i november ble 5,6 øre/kWh høyere enn i oktober.

Kilder: Nordpool, Meteorologisk institutt.