Agrol Forvaltning

Reduser strømkostnadene gjennom smarte innkjøp

Agrol ForvaltningAktiv gir deg en forutsigbar pris, blant annet fordi vi kjøper inn minimum 50% av ditt vinterforbruk i god tid før vinteren. Dette er en forsikring mot høye vinterpriser i tiden du bruker mye strøm. 

Agrol ForvaltningAktiv leverte vinteren 2017/18 i gjennomsnitt nesten 3 øre/kWh under spotprisen som følge av gode innkjøp. 

Velger du Agrol ForvaltningAktiv får du tilsendt månedlige rapporter med pris- og markedsutvikling.

 

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Agrol Forvaltning Aktiv

Agrol ForvaltningAktiv er en strømavtale som skal sikre en forutsigbar vinterpris og nær spotpris om sommeren. Forvaltere utnytter markedsbevegelsene og sikrer 50-90% av vinterforbruket til mest mulig gunstig pris inntil 2 år fram i tid.

Agrol Forvaltning Aktiv består av forvaltningspris + et påslag på 4,6 øre/kWh inkludert el-sertifikat. Strømavtalen har et månedlig fast beløp på 10 kroner.

Avtalen har 12 måneders løpende bindingstid. Oppsigelse må skje skriftlig. Avtalen har ikke fakturagebyr.

For øvrig gjelder «Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet» fra Eidsiva Energi.

Bestill Agrol ForvaltningAktiv

Agrol Forvaltning Aktiv vs Spot

Agrol Forvaltning Aktiv vs Spot

Markedskommentar for juni 2019
Juni startet med samme trend som mai sluttet, med mye lavtrykk som har gitt både nedbør og vind over normalen. Målt som tilsigsnedbør kom det i løpet av juni 55 prosent mer enn normalt i Norge, mens det i Sverige kom normalt med nedbør. Vindkraftproduksjonen i Nordpool-området ble 10 prosent over normalen, justert for installert effekt. Døgnmiddeltemperaturen i Nordpool-området ble 1,8 grader over normalt. Dette i kombinasjon har medført til lavere spotpriser hvor systemprisen ble 10 øre/kWh lavere i juni enn i mai, mens områdeprisen i NO1 ble 9,3 øre/kWh lavere i juni enn i mai. Det fossile brenselsmarkedet har beveget seg sidevegs i løpet av måneden og produksjonskostnadene i gass- og kullkraftverkene ligger henholdsvis på 28 og 43 øre/kWh som er på samme nivå som ved inngangen av måneden. Energibalansen i Norge og Sverige har bedret seg med rundt 4 TWh som har resultert i et fall i fremtidsmarkedet for kraft på de nærmeste kontraktene. Kontrakten for tredje kvartal falt med 5,6 euro mens juli-kontrakten falt med 6,4 euro i juni.