Agrol Forvaltning

Reduser strømkostnadene gjennom smarte innkjøp

Agrol ForvaltningAktiv gir deg en forutsigbar pris, blant annet fordi vi kjøper inn minimum 50% av ditt vinterforbruk i god tid før vinteren. Dette er en forsikring mot høye vinterpriser i tiden du bruker mye strøm. 

Agrol ForvaltningAktiv leverte vinteren 2017/18 i gjennomsnitt nesten 3 øre/kWh under spotprisen som følge av gode innkjøp. 

Velger du Agrol ForvaltningAktiv får du tilsendt månedlige rapporter med pris- og markedsutvikling.

 

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Agrol Forvaltning Aktiv

Agrol ForvaltningAktiv er en strømavtale som skal sikre en forutsigbar vinterpris og nær spotpris om sommeren. Forvaltere utnytter markedsbevegelsene og sikrer 50-90% av vinterforbruket til mest mulig gunstig pris inntil 2 år fram i tid.

Agrol Forvaltning Aktiv består av forvaltningspris + et påslag på 4,0 øre/kWh inkludert el-sertifikat. Strømavtalen har et månedlig fast beløp på 10 kroner.

Avtalen har 12 måneders løpende bindingstid. Oppsigelse må skje skriftlig. Avtalen har ikke fakturagebyr.

For øvrig gjelder «Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet» fra Eidsiva Energi.

Bestill Agrol ForvaltningAktiv

Agrol Forvaltning Aktiv vs Spot

Agrol Forvaltning Aktiv vs Spot

Markedskommentar september 2018
Gjennomsnittlig pris for Østlandet (NO1) for september 2018 ble 44,75 øre/kWh hele 4,7 øre lavere enn august måned. September måned har gitt markedet store prisvariasjoner. Høstværet slo inn i markedet og leverte store mengder nedbør samtidig har det vært varmt og derav lavt forbruk. Nedbøren har justert hydrologisk balanse betraktelig i løpet av siste måned fra 23 TWh opp til kun 7 TWh under normalen ved september månedslutt. Dette var med på å svekke prisutviklingen på det nordiske kraftmarkedet.
Motvekten til dette var den sterke prisutviklingen på CO2-kvoter, samt et sterkt fossilt brenselsmarked som gav energimarkedet på kontinentet stigende priser. I løpet av september var CO2-kvoteprisenoppe på hele 25,7 euro per tonn, kullprisen passerte 100 dollar per tonn for høsten 2018, og råoljeprisen passerte det høyeste prisnivået på fire år med 82 USD/fat. Mot slutten av måneden steg det nordiske fremtidsmarkedet på nytt når værprognoser viste mer normale nedbørsmengder.