Tilbake til strømavtaleroversikten

Agrol Forvaltning

Reduser strømkostnadene gjennom smarte innkjøp

Agrol ForvaltningAktiv gir deg en forutsigbar pris, blant annet fordi vi kjøper inn minimum 50 % av ditt vinterforbruk i god tid før vinteren. Dette er en forsikring mot høye vinterpriser i tiden du bruker mye strøm. 

Velger du Agrol ForvaltningAktiv får du tilsendt månedlige rapporter med pris- og markedsutvikling.

 

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Agrol Forvaltning Aktiv

Agrol ForvaltningAktiv er en strømavtale som skal sikre en forutsigbar vinterpris og nær spotpris om sommeren. Forvaltere utnytter markedsbevegelsene og sikrer 50-90% av vinterforbruket til mest mulig gunstig pris inntil 2 år fram i tid.

Agrol Forvaltning Aktiv består av forvaltningspris + et påslag på 4,6 øre/kWh inkludert el-sertifikat. Strømavtalen har et månedlig fast beløp på 10 kroner.

Avtalen har 12 måneders løpende bindingstid. Oppsigelse må skje skriftlig. Avtalen har ikke fakturagebyr.

For øvrig gjelder «Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet» fra Eidsiva Energi.

Bestill Agrol ForvaltningAktiv

Agrol Forvaltning Aktiv vs Spot

Agrol Forvaltning Aktiv vs Spot

Markedskommentar 
Agrol Forvaltning Aktiv har i august i gjennomsnitt vært 3,3 øre/kWh under spotprisen på Østlandet. I juli var prisen i Agrol Forvaltning Aktiv 2,7 øre/kWh under spotprisen på Østlandet. Så langt i år har prisen i Agrol Forvaltning Aktiv i gjennomsnitt vært 2,5 øre/kWh under spotprisen på Østlandet. Hvis man tar utgangspunkt i en kunde med et normalt forbruksmønster, som innebærer at strømforbruket er høyere i vintermånedene enn i sommermånedene, har en gjennomsnittlig kunde med Agrol Forvaltning Aktiv spart rundt 400 kr så langt i år sammenlignet med hvis kunden hadde hatt en spotprisavtale.

Agrol Forvaltning Aktiv har hatt en lavere innkjøpspris enn spotprisen i ti av de siste tolv månedene.

Agrol Forvaltning Aktiv ligger an til å ha en innkjøpspris under spotprisen i september, men litt over spotprisen i oktober og november som vist i grafen på denne siden.

August ble en varm og nedbørsrik måned hvor temperaturen for hele landet i gjennomsnitt lå 1,7 grader over normalen. I Norge som helhet kom det 20 prosent mer nedbør enn hva som er normalt for august måned. Prisen på Østlandet i NO1 ble 34,6 øre/kWh, 0,8 øre høyere enn i juli i år, men 14,9 øre lavere enn i august i fjor. På samme tidspunkt i fjor lå produksjonskostnadene i kull- og gasskraftverkene rundt 50 øre/kWh. Ved utgangen av august i år ligger produksjonskostnadene i kull- og gasskraftverkene på henholdsvis 46 og 33 øre/kWh. Samtidig var det en mangel i energibalansen ved utgangen av august i fjor på nærmere 20 TWh i Norge og Sverige til sammen. Energibalansen er summen av vann og snø i magasinene samt grunnvann og er sentral for vannkraftproduksjonen. Energibalansen ved utgangen av august i år er rundt 3 TWh under normalen i Norge og Sverige til sammen som er innenfor normalnivå. Fyllingsgraden i norske vannmagasin ligger på 78,5 prosent ved utgangen av august, 4 prosentpoeng under normalnivå.

Forventet pris i september og oktober er rundt 34-35 øre/kWh. I september er det redusert kjernekraftproduksjon i Sverige da både Ringhals 4 (1 103 MW) og Oskarshamn 3 (1 400 MW) er ute til revisjon i store deler av måneden. Begge er tilbake i drift i oktober.  I tillegg kommer det inn en ny kraftkabel mellom Danmark og Nederland med kapasitet på 700 MW, kalt COBRA (COpenhagen, BRussels, Amsterdam), i starten av september. Kraftprisene er høyere i Nederland enn i Danmark så denne kabelen vil etter all sannsynlighet bli en netto eksportkabel fra Nordpool-området.

(Alle priser er oppgitt uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag)

Kilder: Nordpool, Meteorologisk institutt, Wattsight.