Tilbake til strømavtaleroversikten

Agrol Forvaltning

Reduser strømkostnadene gjennom smarte innkjøp

Agrol ForvaltningAktiv gir deg en forutsigbar pris, blant annet fordi vi kjøper inn minimum 50 % av ditt vinterforbruk i god tid før vinteren. Dette er en forsikring mot høye vinterpriser i tiden du bruker mye strøm. 

Velger du Agrol ForvaltningAktiv får du tilsendt månedlige rapporter med pris- og markedsutvikling.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Agrol Forvaltning Aktiv

Agrol Forvaltning Aktiv er en strømavtale som skal sikre en forutsigbar vinterpris og nær spotpris om sommeren. Forvaltere utnytter markedsbevegelsene og sikrer 50-90% av vinterforbruket til mest mulig gunstig pris inntil 2 år fram i tid.

Agrol Forvaltning Aktiv består av forvaltningspris + et påslag på 3,8 øre/kWh inkludert el-sertifikat. Strømavtalen har et månedlig fast beløp på 10 kroner.

Avtalen har 12 måneders løpende bindingstid. Oppsigelse må skje skriftlig. Avtalen har ikke fakturagebyr.

For øvrig gjelder «Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet» fra Eidsiva Energi.