Tilbake til strømavtaleroversikten

Agrol Spot Bedrift

En av landbrukets rimeligste strømavtaler

For medlemmer av Agrol (Landbrukets fordelsprogram) tilbyr vi en gunstig strømavtale, helt uten bindingstid. Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for, pluss et påslag på 3,0 øre/kWh inkludert lovpålagte el-sertifikater.

Prisen følger utviklingen på kraftbørsen Nord Pool, noe som innebærer at du som kunde får markedets spotpris time for time.

Hos oss kan du enkelt holde oversikt over fakturaene dine på Min Side. Ønsker du å få fakturaen på papir sender vi den gebyrfritt i posten.  

For Agrol-medlemmer med solcelleanlegg så kan avtalen kan utvides med en plusskundeavtale. Avtalen sikrer deg at du får betalt spotpris for strømmen du leverer ut på strømnettet.

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 3,00 øre/kWh
Fastbeløp: 10,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert påslag og el-sertifikater, og eksklusiv mva.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Agrol Spot Bedrift

Strømavtalen har et månedlig fastbeløp på kr 10,- som er uavhengig av strømforbruk. Dette gjelder for inntil tre anlegg, anlegg utover dette får ikke månedlig fastbeløp.

Som Agrol Spot Bedrift-kunde blir du fakturert månedlig og etterskuddsvis, basert på ditt faktisk forbruk.

Det koster ingenting å få faktura tilsendt i posten - men ønsker du å ta et aktivt miljøvalg kan du bestille denne elektronisk via Min side.

Strømprisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert.

Betingelser for kraft til Plusskunde

Som Plusskunde blir du fakturert/kreditert månedlig basert på timesverdier. Dersom du i perioder produserer mer enn du forbruker kjøper Eidsiva Energi tilbake kraften fra deg til spotpris, time for time. Netto avregning av forbruk og produksjon skjer ihht nettselskapets gjeldende praksis.

For at avregning av din strømproduksjon og forbruk skal skje, må du ha en ferdig installert AMS-måler fra ditt nettselskap. Nettselskapet vil kunne betale deg eller avkreve en innmatingtariff avhengig av nettselskapets gjeldende praksis.

For øvrig gjelder «Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet» fra Eidsiva Energi.