Tilbake til strømavtaleroversikten

Ansattavtale

Strøm til innkjøpspris kombinert med finansiell sikring

Ansattavtalen er strøm til innkjøpspris kombinert med finansiell sikring. Du kan følge med på prisutviklingen på MinSide og Eidsiva strømapp. 

Avtalen har et påslag på 3,8 øre/kWh og et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk og inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Med Ansattavtalen får du også flere kundefordeler med på kjøpet, som gratis billetter til kultur- og idrettsarrangementer i Innlandet og rabatter hos flere samarbeidspartnere.

Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Ansatt-avtale

Ansatt-avtale er strøm til innkjøpspris kombinert med finansiell sikring. Kunden kan følge med på prisutvikling på MinSide og Eidsiva strømapp. Avtalen gjelder kun for forbrukerkunder (fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet).

Ansatt-avtale har et påslag på 3,8 øre/kWh og et månedlig fastbeløp på kr 49, som er uavhengig av strømforbruk og inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Fastbeløpet og påslaget kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Avtalen har 12 måneders løpende bindingstid. Dersom kunden likevel ønsker å kjøpe seg fri i bindingstiden gjøres dette ved å dekke Eidsiva Energi sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom forvaltningsprisen i perioden og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq OMX for de antall kWh som det forventes benyttet, basert på historisk forbruk, i den resterende avtaleperioden. Minimumsbeløp knyttet til frikjøp er 500 kroner.

Med denne avtalen følger kundefordeler som du kan lese om på eidsivaenergi.no

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner(inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill