BedriftsSpot

Vår mest populære bedriftsavtale!

De fleste bedrifter velger BedriftSpot fordi det har vist seg å være den rimeligste avtalen over tid. Prisen varierer fra dag til dag, i takt med markedsprisen på den nordiske kraftbørsen. Avtalen har ingen bindingstid. 

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 5,40 øre/kWh
Fastbeløp: 39,20 kroner i måneden

Prisen er inkludert påslag og el-sertifikater, og eksklusiv mva.

Betingelser BedriftsSpot

BedriftsSpot er strøm til innkjøpspris. Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. BedriftsSpot har et påslag på 5,56 øre/kWh inkludert lovpålagte elsertifikat kostnader. Månedlig fastbeløp kr 39,20.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

For øvrig gjelder «Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet» fra Eidsiva Energi.

Bestill BedriftsSpot