Energioppfølging

Eidsiva samarbeider med Entro AS, som er markedsledende på systemer for aktiv energi- og avfallsoppfølging.

Entro Optima EnergiEntro Optima Energi

Et energioppfølgingssystem er ditt viktigste verktøy for å få kontroll over energibruken. Optima Energi er Norges mest brukte energioppfølgingssystem, og gir kontroll både over enkeltmålere, bygg og byggporteføljer. Optima Energi gir kontroll for både driftspersonell og for byggeiere!

Entro Optima AvfallEntro Optima Avfall

Optima avfall er vårt unike avfallsoppfølgingssystem for registrering av avfallsmengder, med fraksjon, opprinnelse og dato, slik at du får oversikt over avfallet med sorteringsgrad. Optima Avfall rapporterer på flere nivå, og gir dere et verktøy for å følge med på avfallsmengder som utgangspunkt for forbedringsarbeid, besparelser og miljørapportering.

Entro EffEnEntro EffEn

EffEn er en løsning for energioppfølging utviklet for energiselskaper slik at de skal kunne tilby sine kunder bedre kontroll på energibruken. EffEn benyttes i dag av mange av de ledende energiselskapene i Norge.

Entro Optima MiljøEntro Optima Miljø (klimautslipp)

Optima Miljø kan automatisk beregne virksomhetens klimautslipp basert på de energi-, avfall- og transportdata som finnes. Verktøyet gir mulighet til å følge med utviklingen av utslipp over tid, hvordan man ligger an i forhold til tidligere år, hvordan man ligger an i forhold til sparemål, og viser effekten av dine tiltak.

Godt miljøvalg

Ved å redusere sitt energiforbruk gjør man også et riktig valg for miljøet. Når man reduserer energiforbruket sitt reduserer man også utslippene av CO2, både lokalt og globalt. Dette gir dokumenterte utslippsreduksjoner i miljø og klimaregnskap.

Kontakt oss for en uforpliktende prat