Tilbake til strømavtaleroversikten

Forvaltning

Mulighet for å redusere strømkostnadene  gjennom smarte innkjøp

Du kan velge mellom to ulike forvaltningsavtaler; Aktiv og Trygg

Aktiv er en avtale der Eidsivas forvaltere følger markedet kontinuerlig for å gi bedriften din en best mulig pris. Innkjøp skjer etter kontinuerlige markedssyn. 

Trygg har en fast innsikring gjennom året, for å unngå pristopper. Avtalen kan sammenlignes med en løpende fastpris.

Om du velger forvaltning får du tilsendt månedlige rapporter med pris- og markedsutvikling.  

Markedskommentar for august

Juli ble en måned med store kontraster med både kulde- og varmerekorder. I sum ble måneden både varmere og tørrere enn normalt. Månedstemperaturen for hele landet ble 1,3 grader høyere, - og det kom 30 prosent mindre nedbør enn normalt. Dette resulterte i både høyere spotpriser og høyere fremtidspriser for kraft.  

Priser
Gjennomsnittlig systempris i juli ble 33,9 mot 27,3 øre/kWh i juni. Områdeprisen i NO1 for Østlandet ble i gjennomsnitt 33,8 mot 29,3 øre/kWh i juni. Systemprisen var 26,3 øre/kWh på sitt laveste og 38,9 øre/kWh på sitt høyeste i løpet av juli. Områdeprisen i NO1 var 26,4 øre/kWh på sitt laveste og 38,7 øre/kWh på sitt høyeste i juli. Spotprisene var lavest i starten av måneden, men økte gjennom måneden i takt med at høytrykkene tok over for lavtrykkene som resulterte i mindre vind og nedbør.

Vær og hydrologisk balanse
Etter to våte måneder i mai og juni ble været både tørrere og varmere i juli. Starten av måneden ble riktignok kald hvor det flere steder i Norge ble satt kulderekorder for juli som på Røros lufthavn hvor det ble målt -2,7 ⁰C den 3. juli. Høytrykkene tok etter hvert over for lavtrykkene og slutten av måneden leverte flere varmerekorder, hvor Norgesrekorden for høyeste maksimumstemperatur for juli ble tangert på Mosjøen lufthavn den 27. juli hvor det ble målt 35,0 ⁰C.  

Det tørre været i kombinasjon med den eksisterende mangelen i snømagasiner og grunnvann resulterte i mindre tilsig og høyere kraftpriser. Samtidig medførte hetebølgen i Sentral-Europa til både mindre vind, økt forbruk og problemer med kjernekraftproduksjonen i bla. Frankrike da vannet fra nærliggende elver ble så varmt at det i mindre grad kunne brukes som kjølevann til reaktorene i kjernekraftverkene. Kjørepresset fra vannkraftverkene i Midt- og Nord-Sverige, prisområde SE2, ble også redusert i juli som følge av mindre nedbør. Dette prisområde hadde en fyllingsgrad i områdets vannmagasiner nær 90 prosent i juni som medførte høy vannkraftproduksjon som var med på å presse spotprisene ned.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin økte med fattige 3,4 prosentpoeng i løpet av juli og er ved utgangen av juli på 73,9 prosent, 2,9 prosentpoeng under normal fyllingsgrad. Den hydrologiske balansen, som er summen av vann og snø i magasinene og grunnvann svekket seg med 6 TWh i løpet av måneden, fra 1 til 7 TWh under normalen i Norge og Sverige. Svenske vannmagasiner har normal fyllingsgrad, så mangelen på 7 TWh ligger i norske vannmagasiner og i form av snø og grunnvann i Norge og Sverige.

Brensler
CO2-kvoteprisen steg 1,7 euro i løpet av måneden fra 26,3 til 28,0 EUR/tonn og har bidratt til å øke produksjonskostnadene i kull- og gasskraftverkene. Produksjonskostnadene i kullkraftverkene steg 4,4 euro fra 44,2 til 48,6 EUR/MWh, mens produksjonskostnadene i gasskraftverkene steg 2,8 euro fra 28,9 til 31,7 EUR/MWh i løpet av måneden hvis man tar utgangspunkt i frontmånedskontraktene. Det er med andre ord fremdeles langt billigere å produsere kraft fra gasskraftverk enn fra kullkraftverk.

Fremtidspriser på nordisk kraft
Økte produksjonskostnader i de fossile kraftverkene i kombinasjon med svekkelse av den hydrologiske balansen har bidratt til økte priser i terminmarkedet for kraft. Kontrakten for august steg 9,4 øre fra 28,9 til 38,3 øre/kWh. Kontrakten for fjerde kvartal steg fra 35,7 til 41,5 øre/kWh, mens årskontrakten for 2020 steg fra 34,6 til 37 øre/kWh i løpet av måneden. 

Import og eksport
Den totale importen til Norge ble på 380 GWh i juli, ned fra 889 GWh i juni. Den totale eksporten ble på 1 424 GWh i juli, opp fra 1 187 GWh i juni. Eksporten var med andre ord 1 044 GWh høyere enn importen i juli.

Elsetifikater og opprinnelsesgarantier
Elsertifikatprisene nådde et foreløpig bunnpunkt i slutten av mai da et elsertifikat ble omsatt for rundt 4 øre/kWh. Siden den gang har elsertifikatprisen hatt en stigende trend og omsettes i midten av august for rundt 6,5 øre/kWh. Prisene på opprinnelsesgarantier, fra nordisk vannkraft, ble ved årsskiftet handlet for rundt 1,7 øre/kWh, og omsettes ved midten av august for rundt 0,4 øre/kWh. Både elsertifikatene og opprinnelsesgarantiene har svekket seg i pris som følge av både mye vind og nedbør som har gitt høy produksjon fra spesielt vind- og vannkraftverk. I både første og andre kvartal var vindkraftproduksjonen, justert for installert effekt, i Nordpool-området, høyere enn normalt. Samtidig ferdigstilles det flere og flere kraftverk, spesielt mange vindkraftverk, som gir økt tilbud av elsertifikater.

Status ved inngangen av august 
Etter at både spotprisene og fremtidsprisene for kraft steg i juli, startet august med våte værvarsler som etter hvert resulterte i både mye vind og nedbør som dro både spot- og fremtidsprisene ned igjen. Den hydrologiske balansen bedret seg som følge av nedbøren med rundt 3 TWh i løpet av de to første ukene av august. I prognosene for siste halvdel av august ligger det inne normale nedbørsmengder som vil opprettholde denne mangelen i balansen de nærmeste ukene. CO2-kvoteprisen steg ytterligere i juli og ble på det høyeste omsatt for 29,95 EUR/tonn, priser vi må tilbake 11 år for å finne maken til. CO2-kvoteprisen falt noe tilbake i starten av august og ved midten av måneden omsettes CO2-kvotene for rundt 27 EUR/tonn. Kronekursen mot euro svekket seg i juli og fortsatt den fallende trenden i august. Ved midten av august koster 1 euro rundt 10 NOK som er på et historisk svakt nivå. Siden handelen av strøm foregår i euro bidrar svekket kronekurs mot euro til dyrere strøm i Norge. Så langt i 2019 har gjennomsnittlig systempris vært 39,2 øre/kWh mot 39,0 øre/kWh på samme tid i fjor. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag).

Kilder:
Met.no
NVE.no
Wattsight.com
Statnett.no