Forvaltning

Mulighet for å redusere strømkostnadene  gjennom smarte innkjøp

Du kan velge mellom to ulike forvaltningsavtaler; Aktiv og Trygg

Aktiv er en avtale der Eidsivas forvaltere følger markedet kontinuerlig for å gi bedriften din en best mulig pris. Innkjøp skjer etter kontinuerlige markedssyn. 

Trygg har en fast innsikring gjennom året, for å unngå pristopper. Avtalen kan sammenlignes med en løpende fastpris.

Om du velger forvaltning får du tilsendt månedlige rapporter med pris- og markedsutvikling.  

Markedskommentar oktober 2018

Markedskommentar oktober 2018

Oktober måned ble preget av mer nedbør og høyere temperaturer enn normalen og fallende brenselspriser. Dette har bidratt til noe lavere priser både på kort og lang sikt.

Vær og hydrologisk balanse
I oktober måned kom det ca. 30 prosent mer nedbør enn normalen i Norge, mens det i Sverige kom om lag 25 prosent mindre enn normalen. Måneden ble også meget varm hvor temperaturene i gjennomsnitt var 1,5 grader over normalen i Norge og Sverige. Den hydrologiske balansen var ved inngangen av måneden om lag 6 TWh under normalen. Denne balansen bedret seg 1 TWh i løpet av måneden, og er ved inngangen av november 5 TWh under normalen. Fyllingsgraden i norske vannmagasin bedret seg med nesten 5 prosent i oktober, fra 76,4 til 81,2 prosent i løpet av måneden.

Brensler
Ved inngangen av oktober ble et fat nordsjøolje handlet i intervallet 84-86 dollar. Gjennom måneden opplevde finansmarkedene store svingninger, og børsene både i USA, Europa og Asia opplevde nedgang. Frykt for en økende handelskrig mellom USA og Kina, USAs sanksjoner mot Iran, og en stigende rentebane på amerikanske statsobligasjoner var med på å trekke markedet ned. Ved utgangen av måneden hadde oljeprisen falt rundt 10 dollar. CO2-kvoteprisen falt nærmere 6 euro fra 21 euro ved inngangen av måneden ned til rundt 16 euro ved slutten av måneden. Også kullprisen falt rundt 5 dollar i løpet av måneden. Den svake utviklingen på disse brenslene er spesielt viktig for den tyske kraftprisen som igjen påvirker den nordiske kraftprisen da krafteksporten blir mer lønnsom desto større differansen er mellom kraftprisene i Norden og kraftprisen i Tyskland og Sentral-Europa.

Fremtidspriser på nordisk kraft
Siden fremtidsprisene på kraft henger sammen med brenselsprisene og CO2-kvoteprisen falt fremtidsprisene noe tilbake i oktober. Kontrakten for 2019 falt fra 37,3 øre per kWh til 35,6 øre per kWh, som er en moderat prisnedgang. Til sammenligning falt denne kontrakten med over 4 øre per kWh i september.

Elsertifikater
Etter et kraftig hopp i prisene på elsertifikater fra juli til midten av september, har elsertifikatene falt mye i pris etter hvert som lavtrykkene har gitt mer vind og nedbør og bedret balansen av elsertifikatene. I løpet av måneden har elsertifikatene falt fra 21 til rundt 14 øre per kilowattime.

Chat med oss