Tilbake til strømavtaleroversikten

Boligbyggelag Spot

Rimelig spotavtale for deg som er medlem i boligbyggelag

Boligbyggelag Spot gir deg strøm til spotpris, som følger prisen på kraftbørsen time for time og vanligvis gir lavest kostnad gjennom året.

Med et lite påslag utenpå spotprisen er dette en enkel og rimelig avtale - kun for deg som er medlem i boligbyggelag.

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 6,38 øre/kWh
Fastbeløp: 30,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Betingelser Boligbyggelag Spot

Boligbyggelag Spot er strøm til innkjøpspris. Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert.

Boligbyggelag Spot har 6,38 øre/kWh i påslag og et månedlig fastbeløp på kr 30 som er uavhengig av strømforbruk og inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner (inkludert merverdiavgift).

Avtalen gjelder kun for forbrukerkunder (fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill