Tilbake til strømavtaleroversikten

GOBB Privat

Gunstig strømavtale for deg som er medlem i GOBB (Gjøvik og Omegn Boligbyggelag)

GOBB Privat kombinerer spotpris og prissikring for å gi deg billig strøm. Våre kraftforvaltere gjør innkjøp frem i tid som sikrer at du alltid får en konkurransedyktig pris! Avtalen har et påslag på 7,0 øre/kWh og gratis fastbeløp. I tillegg får du en rekke kundefordeler  med på kjøpet.

Fastbeløp: 0,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen GOBBprivat

GOBBprivat er strøm til innkjøpspris kombinert med finansiell sikring. Avtalen har i tillegg et påslag fastsatt i øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Kunden kan følge med på prisen på MinSide og Eidsiva strømapp. Avtalen gjelder kun for forbrukerkunder (fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet).

Avtalen har 3 måneders løpende bindingstid. Dersom kunden likevel ønsker å kjøpe seg fri i bindingstiden, gjøres dette ved å dekke Eidsiva Marked AS sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom forvaltningsprisen i perioden og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq OMX for de antall kWh som det forventes benyttet, basert på historisk forbruk, i den resterende avtaleperioden. Minimumsbeløp knyttet til frikjøp er 500 kr.

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill