Tilbake til strømavtaleroversikten

Eidsiva eSpot

Strøm til innkjøpspris med elektronisk kundeforhold

Eidsiva eSpot er en rimelig spotavtale for deg som ønsker et elektronisk kundeforhold. Avtalen er en spotavtale som følger utviklingen på kraftbørsen på timenivå.  

Avtalen kan kun bestilles over internett, og du administrerer avtalen via MinSide. Velger du denne avtalen forutsettes det at du oppretter en elektronisk fakturaløsning og AvtaleGiro.

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 5,75 øre/kWh
Fastbeløp: 22,50 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Eidsiva eSpot

Eidsiva eSpot følger prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. Eidsiva eSpot har et månedlig fastbeløp på kr 22,50, som er uavhengig av strømforbruk.

Avtalen har et påslag på 5,75 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Avtalen gjelder kun for forbrukerkunder (fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet).

All kommunikasjon og fakturering skjer elektronisk. Det forutsettes av du oppretter enten e-post Faktura eller eFaktura, og at du i tillegg har AvtaleGiro som betalingsløsning. Dersom betingelsene ikke er oppfylt, påløper et gebyr som for tiden er 65 kroner per faktura. Ved bestilling må det oppgis riktig e-postadresse. Ved endring av e-postadresse må Eidsiva Energi informeres.

Dersom kunden på et senere tidspunkt ikke lenger benytter e-post Faktura eller eFaktura samt AvtaleGiro, eller avtalen bortfaller, flyttes kundeforholdet til InnlandsSpot med 14 dagers varsel.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis.

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

Eidsiva eSpot Eidsiva eSpot er avtalen for deg som ønsker et elektronisk kundeforhold og strøm til spotpris. Prisen varierer med svingningene på kraftbørsen. Avtalen kan kun bestilles over internett, og du administrerer avtalen via Min Side. Spotpris https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=8568868c-db14-4b43-a89e-ffc6929aadb5 5,25000 False 0 14D 0 22,50 5,75000 True email, sms, postal letter, website 1M False True True False False False False False False False False False False True False False False False False False False True 55 newAndExistingCustomers Etterskudd 0 All kommunikasjon og fakturering skjer elektronisk. Det forutsettes at du oppretter enten e-post Faktura eller eFaktura, og at du i tillegg har AvtaleGiro som betalingsløsning. Ved endring av e-postadresse må Eidsiva Energi informeres. Dersom betingelsene ikke er oppfylt, påløper et gebyr på kr 65 per faktura.