Tilbake til strømavtaleroversikten

eStandard

En rimelig variabel pris for deg som ønsker et elektronisk kundeforhold.

eStandard er avtalen for deg som ønsker et elektronisk kundeforhold. eStandard gir større forutsigbarhet enn spotpris. Prisen kan endres med 14 dagers varsel i takt med den forventede markedsutviklingen på kraftbørsen. Du betaler ingenting i fastbeløp. Den kan kun bestilles over internett og forutsetter at du har en elektronisk fakturaløsning og AvtaleGiro.

Dagens pris: 24,90 øre/kWh
Fastbeløp: 0,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen eStandard

eStandard er en strømavtale der prisendringer skjer i henhold til markedsprisutviklingen. Prisen som oppgis er inklusive merverdiavgift og myndighetspålagt el-sertifikatkostnad.

Kunden varsles direkte om prisendringer på e-post eller SMS. Varsling skjer minimum 14 dager før endringen trer i kraft.

Avtalen gjelder kun for forbrukerkunder (fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet) i prisområde NO1.

All kommunikasjon og fakturering skjer elektronisk. Det forutsettes av du oppretter enten e-post Faktura eller eFaktura, og at du i tillegg har AvtaleGiro som betalingsløsning. Dersom betingelsene ikke er oppfylt, påløper et gebyr som for tiden er 65 kroner per faktura. Ved bestilling må det oppgis riktig e-postadresse. Ved endring av e-postadresse må Eidsiva Energi informeres.

Dersom kunden på et senere tidspunkt ikke lenger benytter e-post Faktura eller eFaktura samt AvtaleGiro, eller avtalen bortfaller, flyttes kundeforholdet til Standard Variabel med 14 dagers varsel.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis.

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

eStandard Variabel pris https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=c11515b9-3bf8-487e-bc8e-8915488d8b4f 4,25000 0 0,00 True email, sms, postal letter, website 1M E-post True True True 55 24,900000 newAndExistingCustomers Etterskudd 0 All kommunikasjon og fakturering skjer elektronisk. Det forutsettes at du oppretter enten e-post Faktura eller eFaktura, og at du i tillegg har AvtaleGiro som betalingsløsning. Ved endring av e-postadresse må Eidsiva Energi informeres.