Tilbake til strømavtaleroversikten

Fastpris

Få større forutsigbarhet og kontroll på strømregningen

Ingen vet helt hvordan kraftmarkedet ser ut i fremtiden. Men det vi vet er at når det går mot tider hvor gradestokken går nedover - så bruker vi mer strøm.

Fastpris er et godt alternativ for deg som ønsker å gå de ulike årstidene i møte med litt ekstra forutsigbarhet. Vi garanterer deg en fast pris, og du kan bruke energi på det som er viktig for deg. Ønsker du ikke binde deg i ett helt år, kan 3 eller 6 måneder være noe for deg. Se de ulike prisene på fanene under.

Vær spesielt oppmerksom på at fastprisperioden er bindende. Dette fordi vi ved oppstart kjøper inn kraft til en fast pris for den perioden du inngår avtale.  

Dagens pris: 29,58 øre/kWh
Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Fastpris

Avtalen gjelder fastpris for en tidsbestemt periode (12 måneder). Fastpris har et månedlig fastbeløp på kr 49, som er uavhengig av strømforbruk. Prisen som oppgis er inkludert merverdiavgift og myndighetspålagte el-sertifikatkostnad. Avtalen gjelder kun i prisområde NO1.

Med denne avtalen følger kundefordeler som du kan lese om på eidsivaenergi.no

Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke Eidsiva Energi sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq OMX for de gjenværende månedene av kontrakten. Minimumsbeløp knyttet til frikjøp er 500 kroner.

Etter avtaletidens utløp, dersom kunden ikke har inngått ny fastprisavtale, flyttes kundeforholdet over til InnlandsSpot.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner (inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

Dagens pris: 36,65 øre/kWh
Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Fastpris

Avtalen gjelder fastpris for en tidsbestemt periode (36 måneder). Fastpris har et månedlig fastbeløp på kr 49, som er uavhengig av strømforbruk. Prisen som oppgis er inkludert merverdiavgift og myndighetspålagte el-sertifikatkostnad. Avtalen gjelder kun i prisområde NO1.

Med denne avtalen følger kundefordeler som du kan lese om på eidsivaenergi.no

Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke Eidsiva Energi sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq OMX for de gjenværende månedene av kontrakten. Minimumsbeløp knyttet til frikjøp er 500 kr.

Etter avtaletidens utløp, dersom kunden ikke har inngått ny fastprisavtale, flyttes kundeforholdet over til InnlandsSpot.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner (inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

Dagens pris: 32,16 øre/kWh
Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Fastpris

Avtalen gjelder fastpris for en tidsbestemt periode (3 måneder). Fastpris har et månedlig fastbeløp på kr 49, som er uavhengig av strømforbruk. Prisen som oppgis er inkludert merverdiavgift og myndighetspålagte el-sertifikatkostnad. Avtalen gjelder kun i prisområde NO1.

Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke Eidsiva Energi sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq OMX for de gjenværende månedene av kontrakten. Minimumsbeløp knyttet til frikjøp er 500 kr.

Etter avtaletidens utløp, dersom kunden ikke har inngått ny fastprisavtale, flyttes kundeforholdet over til InnlandsSpot.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner (inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

Dagens pris: 30,21 øre/kWh
Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Fastpris

Avtalen gjelder fastpris for en tidsbestemt periode (6 måneder). Fastpris har et månedlig fastbeløp på kr 49, som er uavhengig av strømforbruk. Prisen som oppgis er inkludert merverdiavgift og myndighetspålagte el-sertifikatkostnad. Avtalen gjelder kun i prisområde NO1.

Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke Eidsiva Energi sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq OMX for de gjenværende månedene av kontrakten. Minimumsbeløp knyttet til frikjøp er 500 kr.

Etter avtaletidens utløp, dersom kunden ikke har inngått ny fastprisavtale, flyttes kundeforholdet over til InnlandsSpot.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner (inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

Hva koster det?

Årlig strømforbruk ( i kWh ):


Leilighet

Liten enebolig

Stor enebolig
=

Estimert strømforbruk for desember er {{ (ConsumptionKwh * 0.132).toFixed(0) }} kWh.

Det vil koste ca. {{ ((ConsumptionKwh * 0.132 * selectedProduct.VariablePrice ) + selectedProduct.FixedPrice).toFixed(0) }} kr. *

Bestill {{selectedProduct.Name}}

* Kostnaden er kun et estimat og varierer ut fra strømforbruk og tid på året.
Nettleien er ikke inkludert i estimatet.

Fastpris 1 år Fastpris https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=995739f7-a7f7-4166-86a9-c068871d997a 0,00 12 49,000 True email, sms, postal letter, website 1M E-post False False True 49 29,575000 regionNO1 newAndExistingCustomers Etterskudd 500
Fastpris 3 år Fastpris https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=1e8d9ca6-9426-4073-893d-4164437f3b80 0,00 36 49,000 True email, sms, postal letter, website 1M E-post False False True 49 36,650000 regionNO1 newAndExistingCustomers Etterskudd 500
Fastpris 3 mnd Fastpris https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=53d0ec25-fb24-4f86-ae71-34cb5d3ee98f 0,00 3 49,000 True email, sms, postal letter, website 1M E-post False False True 49 32,162500 regionNO1 newAndExistingCustomers Etterskudd 500
Fastpris 6 mnd Fastpris https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=10055bd5-e590-4d32-be6e-4e97a7debd7b 0,00 6 49,000 True email, sms, postal letter, website 1M E-post False False True 49 30,212500 regionNO1 newAndExistingCustomers Etterskudd 500