Tilbake til strømavtaleroversikten

InnlandsSpot med Solbonus

Vår mest populære strømavtale med ekstra bonuser

Vil du leve energismart?

Få 1 % rabatt på solcelleanlegg hvert år du har avtalen og 100 % vannkraft gratis i 1 måned.

Avtalen er en spotavtale som følger utviklingen på kraftbørsen på timesnivå, og prisen er basert på spotprisen i det området hvor kraften blir levert.

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 5,75 øre/kWh
Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen InnlandsSpot med Solbonus

InnlandsSpot er strøm til innkjøpspris. Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. InnlandsSpot har et månedlig fastbeløp på kr 49 som er uavhengig av strømforbruk.

Avtalen har et påslag på 5,75 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Med denne avtalen følger kundefordeler som du kan lese om på eidsivaenergi.no

SolBonus innebærer at du som kunde opparbeider deg 1% rabatt på komplett solcelleanlegg fra Eidsiva Energi. Rabatten øker med 1% for hvert år du er kunde på produktet, og kan tas ut ved kjøp av solcelleanlegg. Oppsigelse av avtalen medfører at rabatten forsvinner.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kr (inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

InnlandsSpot med Solbonus Innkjøpspris https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=b15b8c88-4772-4c88-b2b7-593ec24a9f02 4,25000 0 49,000 5,75000 True email, sms, postal letter, website 1M E-post False False True 49 newAndExistingCustomers Etterskudd 0