Tilbake til strømavtaleroversikten

InnlandsSpot Ung

Spotavtalen for deg under 30 år

Med InnlandsSpot Ung får du gratis fastbeløp helt frem til du fyller 30 år. Kanskje markedets beste strømavtale for deg som er ung?

Gratis billetter til ulike arrangement
Gratis fastbeløp frem til du fyller 30 år

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 6,75 øre/kWh
Fastbeløp: 0,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen InnlandsSpot Ung

InnlandsSpot Ung er strøm til innkjøpspris. Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. InnlandsSpot Ung har et månedlig fastbeløp på 0 kr frem til fylte 30 år.

Avtalen har et påslag på 6,75 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Med denne avtalen følger avtalefordeler som du kan lese om på eidsivaenergi.no

Etter fylte 30 år flyttes avtaleforholdet automatisk til InnlandsSpot.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner (inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

Spotpris vs fastpris?

Hva er egentlig kilowatt?

Skjønner du strømregningen?

Hva er egentlig nettleie?

InnlandsSpot Ung Med InnlandsSpot Ung får du flere fordeler blant annet gratis månedskostnad frem til du fyller 30 år. Prisen følger utviklingen på kraftbørsen på timesnivå, og prisen er basert på spotprisen i det området der kraften blir levert. Med InnlandsSpot får du også flere avtalefordeler med på kjøpet, som gratis billetter til kultur- og idrettsarrangementer i Innlandet og rabatter hos flere samarbeidspartnere. Innkjøpspris https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=515dfc18-e2cc-4b84-8dfb-9b87ae53a6e2 5,25000 False 0 14D 0 0,00 6,75000 True email, sms, postal letter, website 1M False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False True 49 newAndExistingCustomers Etterskudd 0
Chat med oss