Tilbake til strømavtaleroversikten

InnlandsSpot Ung

Spotavtalen for deg under 30 år

Velger du  InnlandsSpot Ung får du gratis fastbeløp helt frem til du fyller 30 år. Det er heller ingen bindingstid. Kanskje markedets beste strømavtale for deg som er ung?

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 5,75 øre/kWh
Fastbeløp: 0,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen InnlandsSpot Ung

InnlandsSpot Ung er strøm til innkjøpspris. Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. InnlandsSpot Ung har et månedlig fastbeløp på 0 kr frem til fylte 30 år.

Avtalen har et påslag på 5,75 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Med denne avtalen følger avtalefordeler som du kan lese om på eidsivaenergi.no

Etter fylte 30 år flyttes avtaleforholdet automatisk til InnlandsSpot.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner (inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

Spotpris vs fastpris?

Hva er egentlig kilowatt?

Skjønner du strømregningen?

Hva er egentlig nettleie?

InnlandsSpot Ung Timespot 6M https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=515dfc18-e2cc-4b84-8dfb-9b87ae53a6e2 4,25000 0 0,00 5,75000 True email, sms, postal letter, website 1M E-post False False True 49 newAndExistingCustomers Etterskudd 0