InnlandsSpot Ung

Spotavtalen for deg under 30 år, nå med gratis strøm første måneden!

Med InnlandsSpot Ung får du som ny Eidsiva-kunde gratis strøm i en hel måned, samt gratis fastbeløp helt frem til du fyller 30 år. Kanskje markedets beste strømavtale for deg som er ung?

En måned gratis strøm
Gratis billetter til ulike arrangement
Gratis fastbeløp frem til du fyller 30 år

Fastbeløp: 0,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen InnlandsSpot Ung

InnlandsSpot Ung er strøm til innkjøpspris. Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. InnlandsSpotUng har ett påslag på 6,75 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Gratis fastbeløp frem til fylte 30 år. Etter fylte 30 flyttes avtaleforholdet automatisk til InnlandsSpot.

Med denne avtalen følger kundefordeler som du kan lese om på eidsivaenergi.no

Kampanjetilbud:

1 måned gratis strøm. 6 måneders bindingstid fra utløp av gratisperiode. Ved avtalebrudd er bruddgebyret kr 500,-

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner (inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill InnlandsSpot Ung

Spotpris vs fastpris?

Hva er egentlig kilowatt?

Skjønner du strømregningen?

Hva er egentlig nettleie?

InnlandsSpot Ung Med InnlandsSpotUng får du garantert fornybar energi fra vannkraft i Innlandet inkludert i prisen - i tillegg til gratis månedskostnad. Prisen følger utviklingen på kraftbørsen på timesnivå, og prisen er basert på spotprisen i det området der kraften blir levert. Med InnlandsSpot får du også flere kundefordeler med på kjøpet, som gratis billetter til kultur- og idrettsarrangementer i Innlandet og rabatter hos flere samarbeidspartnere. Avtalen har 6 mnd bindingstid. Annen prismodell https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=515dfc18-e2cc-4b84-8dfb-9b87ae53a6e2 5,25000 False 6 6M 0 0,00 True email, sms, postal letter, website 1M False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False True 49 70,87500False newAndExistingCustomers Etterskudd 500