Tilbake til strømavtaleroversikten

InnlandsSpot

Vår mest populære strømavtale med avtalefordeler

InnlandsSpot er en spotavtale som følger utviklingen på kraftbørsen på timesnivå, og prisen er basert på spotprisen i det området hvor kraften blir levert.

Avtalen er vårt mest solgte produkt gjennom de siste 10 årene, og gir deg avtalefordeler inkludert. Slik at du og din familie kan få glede av idretts- og kulturlivet Innlandet har å by på - helt gratis.

I tillegg til avtalefordelene har du selvfølgelig også mulighet til å melde deg på vårt fordelsprogram, som er helt kostnadsfritt og uforpliktende. 

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 5,75 øre/kWh
Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen InnlandsSpot

InnlandsSpot er strøm til innkjøpspris. Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. InnlandsSpot har et månedlig fastbeløp på kr 49 som er uavhengig av strømforbruk.

Avtalen har et påslag på 5,75 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Med denne avtalen følger kundefordeler som du kan lese om på eidsivaenergi.no

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner (inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

InnlandsSpot Timespot 6M https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=7231b065-2e08-4e32-b67a-99a32186aaa6 4,25000 0 49,000 5,75000 True email, sms, postal letter, website 1M E-post False False True 49 newAndExistingCustomers Etterskudd 0