InnlandsSpot

Vår mest populære strømavtale med kundefordeler

Med InnlandsSpot får du garantert fornybar energi fra vannkraft i Innlandet (opprinnelsesgaranti) inkludert i prisen. Prisen følger utviklingen på kraftbørsen på timesnivå, og prisen er basert på spotprisen i det området der kraften blir levert.

Med InnlandsSpot får du også flere kundefordeler med på kjøpet, som gratis billetter til kultur- og idrettsarrangementer i Innlandet og rabatter hos flere samarbeidspartnere.

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 6,95 øre/kWh
Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen InnlandsSpot

InnlandsSpot er strøm til innkjøpspris. Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. InnlandsSpot har et månedlig fastbeløp på kr 49 som er uavhengig av strømforbruk.

Avtalen har et påslag på 6,95 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

I denne avtalen inngår 100 prosent fornybar energi (opprinnelsesgaranti) i prisen. For mer informasjon om opprinnelsesgarantier, se her.

Med denne avtalen følger kundefordeler som du kan lese om på eidsivastrom.no

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner (inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill InnlandsSpot

Opprinnelsesgaranti

Opprinnelsesgaranti

100% fornybar energi. Garantert kortreist og fornybar strøm fra Innlandets naturressurser.

Billetter og rabatter

Billetter og rabatter

Som fordelskunde kan du bestille gratisbilletter i Billettluka, og få rabatter hos våre samarbeidspartnere!

Hva koster det?

Årlig strømforbruk ( i kWh ):


Leilighet

Liten enebolig

Stor enebolig
=

Estimert strømforbruk for februar er {{ (ConsumptionKwh * 0.117).toFixed(0) }} kWh.

Det vil koste ca. {{ ((ConsumptionKwh * 0.117 * selectedProduct.VariablePrice ) + selectedProduct.FixedPrice).toFixed(0) }} kr. *

Bestill {{selectedProduct.Name}}

* Kostnaden er kun et estimat og varierer ut fra strømforbruk og tid på året.
Nettleien er ikke inkludert i estimatet.

InnlandsSpot Med InnlandsSpot får du garantert fornybar energi fra vannkraft i Innlandet inkludert i prisen. Prisen følger utviklingen på kraftbørsen på timesnivå, og prisen er basert på spotprisen i det området der kraften blir levert. Med InnlandsSpot får du også flere kundefordeler med på kjøpet, som gratis billetter til kultur- og idrettsarrangementer i Innlandet og rabatter hos flere samarbeidspartnere. Avtalen har ingen bindingstid. Innkjøpspris https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=7231b065-2e08-4e32-b67a-99a32186aaa6 5,25000 True waterenergy 0 14D 0 49,000 6,950000 True email, sms, postal letter, website 1M False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False True 49 newAndExistingCustomers Etterskudd 0
Chat med oss