Tilbake til strømavtaleroversikten

LadeSpot

En unik avtale for deg som har ladeboks

Med LadeSpot får du strøm til innkjøpspris. Prisen blir avregnet hver time, slik at du kan lade bilen i løpet av døgnet når strømprisen er lavest.

Avtalen inkluderer kundefordeler, som gratis og rabatterte billetter til arrangementer og reduserte priser hos våre samarbeidspartnere.

Bestill hjemmelader her

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 4,50 øre/kWh
Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen LadeSpot

LadeSpot tilbys kun ved kjøp av hjemmeladestasjoner fra Eidsiva Energi.

LadeSpot er strøm til innkjøpspris, og din spotpris følger prisvariasjonene i kraftmarkedet NordPool på timesnivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert.

LadeSpot har et månedlig fastbeløp på kr 49 som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har et påslag på 4,5 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel. Strømavtalen har ingen bindingstid.

Med denne avtalen følger kundefordeler som du kan lese om på eidsivaenergi.no

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner (inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

LadeSpot Timespot 0M https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=9f8b305c-9cd4-4035-93a5-6b57f52947a8 4,25000 0 49,000 4,50000 1M E-post False False True 49 0