Tilbake til strømavtaleroversikten

MiniSpot Kampanje

En enkel strømavtale med strøm til innkjøpspris

MiniSpot er en enkel strømavtale som kun kan bestilles over internett. Avtalen gir deg strøm til innkjøpspris. Du kan administrere avtalen selv på Min Side, og det forutsettes at du oppretter AvtaleGiro, samt eFaktura eller faktura på e-post. 

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 3,49 øre/kWh
Fastbeløp: 0,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Minispot kampanje

MiniSpot kampanje er strøm til innkjøpspris. Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. MiniSpot har et månedlig fastbeløp på kr 0,-.

Avtalen har et påslag på 3,49 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.6 måneders bindingstid. Etter bindingstid flyttes avtalen over til ordinær Minispot, med et påslag på 5,5 øre/kWh og 25 kr månedlig fastbeløp.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Avtalen gjelder kun for forbrukerkunder (fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet).

All kommunikasjon skjer elektronisk. Det forutsetter opprettelse av elektronisk faktura sammen med AvtaleGiro som betalingsløsning. Dersom betingelsene ikke er oppfylt, påløper et gebyr på 65 kroner per faktura. Fakturagebyr vil ikke komme på første faktura fra oss.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis.

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Minispot Kampanje Timespot 6M https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=311f50d7-1244-4c17-aa3f-5d71672fa3b5 0,62500 0 0,00 3,4900000 True email, sms, postal letter, website 1M E-post True True True 55 regionNO1,regionNO2,regionNO3,regionNO4,regionNO5 newAndExistingCustomers Etterskudd 0 All kommunikasjon og fakturering skjer elektronisk. Det forutsettes at du oppretter enten e-post Faktura eller eFaktura, og at du i tillegg har AvtaleGiro som betalingsløsning. Ved endring av e-postadresse må Eidsiva Energi informeres. Dersom betingelsene ikke er oppfylt, påløper et gebyr på kr 65 per faktura.