Tilbake til strømavtaleroversikten

SolSpot

En unik avtale for alle privatkunder med solcelleanlegg

Med Solspot får du ikke bare strøm til innkjøpspris – du får også muligheten til å selge tilbake egenprodusert strøm til Eidsiva Energi for hele 1kr/kWh! Prisen på strømmen du kjøper fra strømnettet følger utviklingen på kraftbørsen på timenivå, og er basert på spotprisen i området der kraften blir levert

Selg strøm til oss for: 1 kr/kWh
Kjøp strøm av oss til spotpris

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 5,49 øre/kWh
Fastbeløp: 39,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen SolSpot

SolSpot er kjøp av strøm til innkjøpspris og salg av strøm til 1kr/kWh. De første 1 000 kWh i året (kalenderår) levert til Eidsiva Energi får du 1 kr/kWh, deretter gjelder spotpris. Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen for kjøp av strøm er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. SolSpot har et månedlig fastbeløp på kr 39,- som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har i tillegg et påslag for kjøp av strøm på 5,49 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Betingelser for kraft til Plusskunde

Som Plusskunde blir du fakturert månedlig (basert på timesforbruk) for ditt netto kraftforbruk fra strømnettet. Produksjon fra ditt solcelleanlegg blir avregnet mot ditt kraftforbruk time for time og i henholdt til ditt nettselskaps praksis. Dersom du i perioder produserer mer enn du forbruker kjøper Eidsiva Energi tilbake kraften fra deg til spotpris, time for time.

For at avregningen av din strømproduksjon og forbruk skal skje, må infrastruktur være på plass og du må ha en fungerende AMS-måler. AMS-måleren måler strømforbruk og produksjon. Kommunikasjon med AMS-måleren må også være på plass. Nettselskapet ditt vil kunne betale deg eller avkreve en innmatingstariff avhengig av om det er et kraftoverskudd i nettområdet eller et kraftunderskudd.

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

SolSpot Innkjøpspris https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=edbd2536-af16-41ac-9692-3c16e27d743f 4,25000 0 39,000 5,4900000 True email, sms, postal letter, website 1M E-post False False True 49 newAndExistingCustomers Etterskudd 0