SolSpot

En unik avtale for alle kunder med solcelleanlegg

Med Solspot får du ikke bare strøm til innkjøpspris – du får også muligheten til å selge tilbake egenprodusert strøm til Eidsiva Energi i de periodene du produserer mer enn du forbruker. Prisen følger utviklingen på kraftbørsen på timesnivå, og er basert på spotprisen i området der kraften blir levert.
 
Med avtalen Solspot får du også flere kundefordeler med på kjøpet, som gratis billetter til kultur- og idrettsarrangementer og rabatter hos flere samarbeidspartnere.

Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen SolSpot

SolSpot er strøm til innkjøpspris. Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. SolSpot har et månedlig fastbeløp på kr 49,- som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har i tillegg et påslag på 6,75 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Betingelser for kraft til Plusskunde

Som Plusskunde blir du fakturert månedlig (basert på timesforbruk) for ditt netto kraftforbruk fra strømnettet. Produksjon fra ditt solcelleanlegg blir avregnet mot ditt kraftforbruk time for time. Det betyr at all produksjon går til fratrekk for ditt forbruk i perioder der forbruket er større enn din produksjon. Dersom du i perioder produserer mer enn du forbruker kjøper Eidsiva Energi tilbake kraften fra deg til spotpris, time for time.

For at avregningen av din strømproduksjon og forbruk skal skje, må infrastruktur være på plass. Du vil få installert en AMS måler av ditt nettselskap. AMS-måleren måler strømforbruk og produksjon. Kommunikasjon med AMS-måleren må også være på plass. Nettselskapet ditt vil kunne betale deg eller avkreve en innmatingstariff avhengig av om det er et kraftoverskudd i nettområdet eller et kraftunderskudd.

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill SolSpot

SolSpot Med Solspot får du ikke bare strøm til innkjøpspris – du får også muligheten til å selge tilbake egenprodusert strøm. Annen prismodell https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=edbd2536-af16-41ac-9692-3c16e27d743f 5,25000 False 12 14D 0 49,000 True email, sms, postal letter, website 1M False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False True 49 70,87500False newAndExistingCustomers Etterskudd 0