Standard Variabel

Følger den forventede markedsutviklingen på kraftbørsen

Denne strømavtalen gir deg en strømpris som er mer forutsigbar enn spotpris (som varierer fra time til time). Prisen kan endres med 14 dagers varsel, og varierer i takt med den forventede markedsutviklingen på kraftbørsen. 

Dagens pris: 77,95 øre/kWh
Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen StandardVariabel

StandardVariabel er en strømavtale der prisendringer skjer i henhold til markedsprisutviklingen. Prisendringer kunngjøres på www.eidsivastrom.no. StandardVariabel har et månedlig fastbeløp på kr 49, som er uavhengig av strømforbruk.

Kunden varsles direkte om prisendringer på e-post eller SMS. Som direkte varsel regnes også varsel på Min Side, dersom kunden aktivt har valgt det. Varsling skjer minimum 14 dager før endringen trer i kraft.

Avtalen gjelder kun i prisområde NO1.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner(inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill Standard Variabel

Standard Variabel Standard Variabel gir en større forutsigbarhet enn spotpris. Prisen endres med 14 dagers varsel, i takt med den forventede markedsprisen på strømbørsen. Variabel pris https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=e51a17da-b0ea-41fd-9d2c-258be47d11a7 4,87500 False 0 14D 0 49,000 True email, sms, postal letter, website 1M False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False True 49 77,950000 regionNO1 newAndExistingCustomers Etterskudd 0