Tilbake til strømavtaleroversikten

Standard Variabel

Følger den forventede markedsutviklingen på kraftbørsen

Denne strømavtalen gir deg en strømpris som er mer forutsigbar enn spotpris (som varierer fra time til time). Prisen kan endres med 14 dagers varsel, og varierer i takt med den forventede markedsutviklingen på kraftbørsen. 

Dagens pris: 29,90 øre/kWh
Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Standard Variabel

Standard Variabel er en strømavtale der prisendringer skjer i henhold til markedsprisutviklingen. Prisendringer kunngjøres på www.eidsivaenergi.no. Standard Variabel har et månedlig fastbeløp på kr 49, som er uavhengig av strømforbruk.

Kunden varsles direkte om prisendringer på e-post eller SMS. Varsling skjer minimum 14 dager før endringen trer i kraft.

Avtalen gjelder kun i prisområde NO1.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner(inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

Standard Variabel Variabel pris https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=e51a17da-b0ea-41fd-9d2c-258be47d11a7 4,25000 0 49,000 True email, sms, postal letter, website 1M E-post False False True 49 29,900000 regionNO1 newAndExistingCustomers Etterskudd 0