Tilbake til strømavtaleroversikten

Standard Variabel

Følger den forventede markedsutviklingen på kraftbørsen

Denne strømavtalen gir deg en strømpris som er mer forutsigbar enn spotpris (som varierer fra time til time). Prisen kan endres med 14 dagers varsel, og varierer i takt med den forventede markedsutviklingen på kraftbørsen. 

Dagens pris: 63,45 øre/kWh
Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Standard Variabel

Standard Variabel er en strømavtale der prisendringer skjer i henhold til markedsprisutviklingen. Prisendringer kunngjøres på www.eidsivaenergi.no. Standard Variabel har et månedlig fastbeløp på kr 49, som er uavhengig av strømforbruk.

Kunden varsles direkte om prisendringer på e-post eller SMS. Varsling skjer minimum 14 dager før endringen trer i kraft.

Avtalen gjelder kun i prisområde NO1.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner(inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

Standard Variabel Standard Variabel gir en større forutsigbarhet enn spotpris. Prisen endres med 14 dagers varsel, i takt med den forventede markedsprisen på strømbørsen. Variabel pris https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=e51a17da-b0ea-41fd-9d2c-258be47d11a7 5,25000 False 0 14D 0 49,000 True email, sms, postal letter, website 1M False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False True 49 63,450000 regionNO1 newAndExistingCustomers Etterskudd 0
Chat med oss