Tilbake til strømavtaleroversikten

Sullandavtalen

Som ansatt i Sulland har din bedrift fremforhandlet en god spotavtale til deg!

Nå har du som ansatt i Sulland AS mulighet til å sikre deg en strømavtale hos oss med meget gode betingelser. Avtalen er en spotavtale, noe som betyr at du betaler samme pris for strømmen som vi kjøper den for.

Avtalen er fremforhandlet for Sulland AS med datterselskap, og tegnes mellom hver enkelt ansatt og Eidsiva. Avtalen kan benyttes på bolighus og fritidsbolig. 

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 4,88 øre/kWh
Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Sullandavtalen

Sullandavtalen er strøm til innkjøpspris. Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. Avtalen har et månedlig fastbeløp på kr 49 som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har i tillegg et påslag på 5,88 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill