Tilbake til strømavtaleroversikten

InnlandsSpot ViaTrumf

Vår populære strømavtale med Trumf bonus.

Bestill vår populære strømavtale InnlandsSpot viaTrumf i dag, og få 500 kr i Trumf-bonus! 

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 5,75 øre/kWh
Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen InnlandsSpot viaTrumf

InnlandsSpot viaTrumf er strøm til innkjøpspris. Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. InnlandsSpot viaTrumf har et månedlig fastbeløp på kr 49 som er uavhengig av strømforbruk.

Avtalen har et påslag på 5,75 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Med denne avtalen følger kundefordeler som du kan lese om på eidsivaenergi.no

Bindingstid: InnlandsSpot viaTrumf har 9 måneders bindingstid. Ved avtalebrudd er bruddgebyret kr 500,-

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner (inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

InnlandsSpot ViaTrumf Timespot 0M https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=e487c9df-4fc2-4adc-9555-79cd659d0ca5 4,25000 0 49,000 5,75000 1M E-post False False True 49 0