Trygg Privat

Reduser strømkostnadene gjennom smarte innkjøp

Trygg Privat er en forvaltningsavtale som kombinerer strøm til innkjøpspris med prissikring. Våre forvaltere overvåker strømmarkedet og sikrer at du har en konkurransedyktig pris til enhver tid. Du får en rekke kundefordeler med på kjøpet.

Fastbeløp: 99,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen TryggPrivat

TryggPrivat er strøm til innkjøpspris kombinert med finansiell sikring. Kunden kan følge med på prisutvikling på MinSide og Eidsiva strømapp. Avtalen gjelder kun for forbrukerkunder (fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet).

TryggPrivat har et månedlig fastbeløp på kr 99, som er uavhengig av strømforbruk og inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Avtalen har 3 måneders løpende bindingstid. Dersom kunden likevel ønsker å kjøpe seg fri i bindingstiden gjøres dette ved å dekke Eidsiva Energi sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom forvaltningsprisen i perioden og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq OMX for de antall kWh som det forventes benyttet, basert på historisk forbruk, i den resterende avtaleperioden. Minimumsbeløp knyttet til frikjøp er 500 kroner

Med denne avtalen følger kundefordeler som du kan lese om på eidsivastrom.no

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner(inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill Trygg Privat

Hva koster det?

Årlig strømforbruk ( i kWh ):


Leilighet

Liten enebolig

Stor enebolig
=

Estimert strømforbruk for desember er {{ (ConsumptionKwh * 0.132).toFixed(0) }} kWh.

Det vil koste ca. {{ ((ConsumptionKwh * 0.132 * selectedProduct.VariablePrice ) + selectedProduct.FixedPrice).toFixed(0) }} kr. *

Bestill {{selectedProduct.Name}}

* Kostnaden er kun et estimat og varierer ut fra strømforbruk og tid på året.
Nettleien er ikke inkludert i estimatet.

Trygg Privat Trygg Privat er en forvaltningsavtale som kombinerer strøm til innkjøpspris med prissikring. Du blir en del av en større innkjøpsportefølje, og våre forvaltere overvåker strømmarkedet og sikrer at du har en konkurransedyktig pris til enhver tid. Annen prismodell https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=137e549e-3777-453e-b822-1bdc61b0eb1d 0,00 True waterenergy 3 3M 0 99,000 True email, sms, postal letter, website 1M False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False True 49 61,93083344527337500False newAndExistingCustomers Etterskudd 500 Avtalen har 3 måneders løpende bindingstid. Hvis man som kunde ønsker å si opp avtalen ila bindingstiden, påløper et bruddgebyr på kr 500.
Chat med oss