Tilbake til strømavtaleroversikten

Trygg Privat

Prisgunstig og mer forutsigbar

Trygg Privat innebærer at Eidsiva Energis forvaltere prissikrer strømmen dersom fremtidig spotpris forventes å bli høyere enn nåværende spotpris. Dette betyr at forvalterne våre kjøper strømmen du skal bruke i fremtiden på et tidspunkt da de mener at strømmen er billigere enn det den vil være på det tidspunktet du faktisk skal bruke den. Dersom du velger Trygg Privat kan du derfor dra fordel av at våre forvaltere kjøper inn strøm på et sannsynlig prisgunstig tidspunkt.

Her kan du lese mer om hvordan Trygg Privat fungerer og hvorfor du bør velge denne avtalen.

Trygg Privat kombinerer strøm til markedspris og prissikring, og kan anses som en kombinasjon av en spotprisavtale og en fastprisavtale. Strømavtalen utnytter fordelene ved begge disse avtaletypene for å kunne gi deg lavest mulig strømpris over tid. Dette gjør den ved å sikre deg mot høye strømpriser samtidig som den gir deg lavere strømregning når prisene faller. Trygg Privat er en mer forutsigbar strømavtale sammenlignet med en spotprisavtale, og en mer fleksibel strømavtale sammenlignet med en fastprisavtale.

Fastbeløp: 88,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen TryggPrivat

TryggPrivat er strøm til innkjøpspris kombinert med finansiell sikring. Kunden kan følge med på prisutvikling på MinSide og Eidsiva strømapp. Avtalen gjelder kun for forbrukerkunder (fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet).

TryggPrivat har et månedlig fastbeløp på kr 88, som er uavhengig av strømforbruk og inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Avtalen har 3 måneders løpende bindingstid. Dersom kunden likevel ønsker å kjøpe seg fri i bindingstiden gjøres dette ved å dekke Eidsiva Energi sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom forvaltningsprisen i perioden og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq OMX for de antall kWh som det forventes benyttet, basert på historisk forbruk, i den resterende avtaleperioden. Minimumsbeløp knyttet til frikjøp er 500 kroner

Med denne avtalen følger kundefordeler som du kan lese om på eidsivaenergi.no

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner(inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

Trygg Privat Annen prismodell https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=137e549e-3777-453e-b822-1bdc61b0eb1d 0,00 3 88,000 True email, sms, postal letter, website 1M E-post False False True 49 20,38502067527600000kwPris newAndExistingCustomers Etterskudd 500 Avtalen har 3 måneders løpende bindingstid.