Tilbake til strømavtaleroversikten

Trygg Privat

Reduser strømkostnadene gjennom smarte innkjøp.

Kraftmarkedet har det siste året vært preget av store prissvingninger og høye pristopper som følge av mindre vann og snø i magasinene og høyere pris på utslipp av CO2. Våre forvaltere jobber for å gi deg en større forutsigbarhet i slike tider, og Trygg Privat er et resultat av dette arbeidet.

Avtalen kombinerer strøm til spotpris og prissikring, og er opprettet for å kunne utnytte fordelene fra spot- og fastprisavtaler for å kunne gi deg lavest mulig strømpris over tid. På den måten sikrer Trygg Privat deg mot høye strømpriser, samtidig som den gir deg lavere strømregning når strømprisene faller.

Fastbeløp: 99,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen TryggPrivat

TryggPrivat er strøm til innkjøpspris kombinert med finansiell sikring. Kunden kan følge med på prisutvikling på MinSide og Eidsiva strømapp. Avtalen gjelder kun for forbrukerkunder (fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet).

TryggPrivat har et månedlig fastbeløp på kr 99, som er uavhengig av strømforbruk og inkluderer lovpålagt el-sertifikatkostnad.

Fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Avtalen har 3 måneders løpende bindingstid. Dersom kunden likevel ønsker å kjøpe seg fri i bindingstiden gjøres dette ved å dekke Eidsiva Energi sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom forvaltningsprisen i perioden og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq OMX for de antall kWh som det forventes benyttet, basert på historisk forbruk, i den resterende avtaleperioden. Minimumsbeløp knyttet til frikjøp er 500 kroner

Med denne avtalen følger kundefordeler som du kan lese om på eidsivaenergi.no

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner(inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Bestill

Trygg Privat vs. Spotpris

Trygg Privat har i august i gjennomsnitt vært 4,6 øre/kWh under spotprisen på Østlandet, mens i juli 4 øre/kWh under. Så langt i år har prisen i gjennomsnitt vært 2,3 øre/kWh under spotprisen på Østlandet. Hvis man tar utgangspunkt i en kunde med et normalt forbruksmønster, som innebærer at strømforbruket er høyere i vintermånedene enn i sommermånedene, har en gjennomsnittlig kunde med Trygg Privat spart over 250 kr så langt i år sammenlignet med hvis kunden hadde hatt en spotprisavtale.

Trygg Privat har hatt en lavere innkjøpspris enn spotprisen i ni av de siste tolv månedene.
Trygg Privat ligger an til å ha en innkjøpspris under spotprisen i både september og november, men litt over i oktober som vist i grafen på denne siden.

August ble en varm og nedbørsrik måned hvor temperaturen for hele landet i gjennomsnitt lå 1,7 grader over normalen. I Norge som helhet kom det 20 prosent mer nedbør enn hva som er normalt for august måned. Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet i august ble 1 øre/kWh høyere enn i juli.


Kilder: Nordpool, Meteorologisk institutt.

NB! Prisen for Trygg Privat er en gjennomsnittspris og kan være forskjellig fra anlegg til anlegg på grunn av forskjellig forbruksprofil.

Hva koster det?

Årlig strømforbruk ( i kWh ):


Leilighet

Liten enebolig

Stor enebolig
=

Estimert strømforbruk for oktober er {{ (ConsumptionKwh * 0.082).toFixed(0) }} kWh.

Det vil koste ca. {{ ((ConsumptionKwh * 0.082 * selectedProduct.VariablePrice ) + selectedProduct.FixedPrice).toFixed(0) }} kr. *

Bestill {{selectedProduct.Name}}

* Kostnaden er kun et estimat og varierer ut fra strømforbruk og tid på året.
Nettleien er ikke inkludert i estimatet.

Trygg Privat Trygg Privat er en forvaltningsavtale som kombinerer strøm til innkjøpspris med prissikring. Du blir en del av en større innkjøpsportefølje, og våre forvaltere overvåker strømmarkedet og sikrer at du har en konkurransedyktig pris til enhver tid. Annen prismodell https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=137e549e-3777-453e-b822-1bdc61b0eb1d 0,00 False 3 3M 0 99,000 True email, sms, postal letter, website 1M False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False True 49 67,87500False newAndExistingCustomers Etterskudd 500 Avtalen har 3 måneders løpende bindingstid. Hvis man som kunde ønsker å si opp avtalen ila bindingstiden, påløper et bruddgebyr på kr 500.
Chat med oss