Jevn faktura

Med Jevn faktura fordeler du kostnaden for strøm og nettleie likt gjennom året. Slik unngår du høye regninger om vinteren når forbruket er høyest. 

Likt beløp hver måned

Likt beløp hver måned

Strømforbruket kan svinge mye gjennom året, som fører til høye regninger om vinteren og lavere regninger om sommeren.

Med Jevn faktura beregner vi totalbeløpet du betaler i løpet av et år og fordeler det jevnt mellom alle månedene. Da betaler du likt beløp hver måned.

Betal likt beløp hver måned
Lavere strømregning om vinteren

Pris: 39,- per måned.

Lyst på Jevn faktura?

Ring oss på 62 12 32 62 eller send oss en e-post, så ordner vi det for deg!

Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål

Vilkår for tjenesten Jevn Faktura til privatkunder

1. Eidsiva Markeds (varemerke Eidsiva Energi) betalingstjeneste Jevn Faktura beregner den forventede årlige stømkostnaden (strøm og nettleie) basert på kundens forventede strømforbruk, forventede strømpriser og pris for tjenesten på bestillingstidspunktet. Totalsummen fordeles i like beløp som faktureres månedlig. Kunden varsles når tjenesten iverksettes. Eventuelle utestående beløp fra tidligere fakturaperioder må innbetales til forfallsdato.

2. Tjenesten Jevn Faktura er en tilleggstjeneste, og uavhengig av kundens strømavtale. Tjenesten forutsetter en månedlig faktura og er priset med et månedlig beløp. Dette beløpet kan endres med én måneds varsel via Eidsiva Markeds internettsider eller annen egnet forsendelsesmåte.

3. Vilkår for tjenesten Jevn Faktura kan endres med én måneds varsel via Eidsiva Markeds internettsider.

4. Eidsiva Marked beregner kundens jevne beløp årlig. Eventuelt utestående eller tilgodehavende ved utløpet av perioden trekkes fra eller legges til beregning av nytt beløp for neste periode. Eidsiva Marked kan beregne nytt månedlig beløp for kunden dersom det blir endringer i strømpriser, strømavtale, strømforbruk, kunden flytter, kunden endrer antall anlegg som er knyttet til tjenesten - eller andre forhold som vil kunne påvirke totalsummen.

5. Kunden varsles om nytt beløp for neste periode via kundens registrerte sms og/eller e-postadresse og/eller Min side.

6. Oppdatert måleravlesing er en forutsetning for å bruke tjenesten Jevn Faktura. Eidsiva Marked kan kredittvurdere kunden før tjenesten tas i bruk.

7. Med tjenesten Jevn Faktura sendes faktura som hovedregel til kunden som e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.

8. Tjenesten Jevn Faktura løper inntil den blir sagt opp, eller dersom kunden har to utestående betalinger. Ved opphør av tjenesten utbetales kundens eventuelle tilgodebeløp, eller kundens utestående beløp kreves inn. Kunden flyttes deretter over på ordinær månedsavregning.

9. I de tilfeller der Eidsiva Marked har avtale om gjennomfakturering av nettleie i det området hvor kunden bor, er også nettleie innberegnet i totalbeløpet. Dette vil kunne påvirke det faste månedsbeløpet for tjenesten. Det månedlige beløpet skal minimum dekke nettleiekostnaden for samme måned.

10. Tjenesten Jevn Faktura gjelder for private husholdninger med et samlet årsforbruk inntil 50.000 kWh.