Useriøse selgere oppgir feilaktig samarbeid med Eidsiva

Vi har fått melding fra kunder om at selgere fra enkelte andre leverandører oppgir at de har inngått samarbeid med Eidsiva. Dette er ikke tilfelle.

I et konkurranseutsatt strømmarked er det ikke uvanlig at selgere fra ulike strømselskap tilbyr rabatter og spesialavtaler for strøm. Dessverre finnes det selgere som er mindre seriøse enn andre, og det lønner det seg å være kritisk til informasjonen du får oppgitt.

For å lokke til seg nye kunder har selgere fortalt våre kunder at de har inngått en avtale med Eidsiva. Dette er ikke riktig.

Det noen av disse selgerne har henvist til er at strøm fra dem og nettleie fra Eidsiva vil komme på den samme fakturaen. Dette er riktig da Eidsiva Nett som nettleverandør leverer gjennomfakturering og plikter å gjøre dette på like og ikke-diskriminerende vilkår, slik at alle kraftleverandører skal få de samme mulighetene. Les mer om gjennomfakturering her.

Eidsiva Energi har ikke noe samarbeid med disse strømselskapene.

Har du vært utsatt for useriøse selgere?

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra kunder som mener å ha vært utsatt for useriøse henvendelser. Dersom du er usikker på om henvendelsen du har fått er reell, ta gjerne kontakt med Kundeservice