Medlemsbetingelser for fordelsprogram til Eidsiva Energi

Fordelsprogrammet / Eidsiva Energi Kundefordeler

Som medlem av vårt fordelsprogram vil du motta gode tilbud og rabatter fra oss og våre samarbeidspartnere, invitasjoner til å delta i konkurranser, arrangement og lignende. Vi ønsker på denne måten å gi deg relevante tilbud for hjem, familie og fritid. Det handler om å spare penger i hverdagen - slik at du kan bruke energi på det som betyr noe.

Medlemskapet er helt uforpliktende og kostnadsfritt, og forutsetter et aktivt kundeforhold på strøm. Fordelsprogrammet gjelder for privatkunder, ikke bedrifter (næring).

Vanligvis vil du høre fra oss gjennom månedlige nyhetsbrev, og en og annen spesialkampanje nå og da. Vi jobber med å sørge for at informasjonen du mottar er basert på dine preferanser. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har kommentarer, ideer eller andre tilbakemeldinger. Vi vil gjerne høre fra deg!

Vilkår for fordelsprogrammet

Ansvarlig
Eidsiva Marked AS (Eidsiva Energi) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som følge av din påmelding til fordelsprogrammet.

Eidsiva Marked AS
PB 4100, 2307 HAMAR
Org.nr 880258192

Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Eidsiva Marked AS og våre samarbeidspartnere vil bruke dine personopplysninger til å administrere fordelsprogrammet. Dette betyr at vi bruker dine personopplysninger til å:

  • Gi deg fordeler og tilbud
  • Opprette kundeprofiler med formål om å kunne gi deg tilbud og informasjon etter dine ønsker og interesser (personalisert markedsføring)
  • Kontakte deg via e-post eller SMS i forbindelse med nye tilbud og rabatter hos våre samarbeidspartnere, arrangementer og/eller tjenester som kan være av interesse for deg, basert på din aktivitet i fordelsprogrammet
  • Kontakte deg via sosiale medier ved at din e-post gis til disse kanalene
  • Utarbeidelse av statistikk basert på avidentifiserte og aggregerte opplysninger

Vårt rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger er at opplysningene er nødvendig for å registrere deg i fordelsprogrammet, og å inngå denne avtalen med deg samt å oppfylle denne avtalen (GDPR artikkel 6, 1, b).

Dersom vi behøver å behandle personopplysninger om deg som ikke er strengt nødvendig for å oppfylle denne avtalen, vil vi innhente frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg til denne type behandling (GDPR artikkel 6, 1, a).

Vi bruker statistikk for å få bedre forståelse av våre kunder, og det rettslige grunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å forbedre fordelsprogrammet (GDPR artikkel 6, 1, f).

Med mindre det er nødvendig for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter, vil vi ikke behandle dine personopplysninger for andre formål enn det som er angitt her (GDPR artikkel 6, c).

Utlevering/overføring av personopplysninger

Dine personopplysninger behandles kun av Eidsiva Marked AS, våre samarbeidspartnere og underleverandører. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre enn de nevnte når du enten har samtykket til utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter.

Informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger skal være trygge hos oss. Vi er ansvarlig for lagring og anvendelse av dine personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Se ellers vår personvernerklæring på www.eidsivaenergi.no.

Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene vi har, eller ønsker disse rettet eller slettet kan du kontakte oss på kundeservice@eidsivaenergi.no. Kontakt oss gjerne om du mener at vi ikke har behandlet personopplysningene dine på en korrekt måte. Du har også rett til å klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

Utmelding eller avmelding

Du kan melde deg ut av fordelsprogrammet med umiddelbar virkning. Personopplysninger knyttet til medlemskapet slettes eller anonymiseres innen tre måneder med mindre det ikke foreligger begrensninger for dette i relevant lovgivning, som bokføring eller andre forpliktelser.

Oppsigelse av medlemskapet gjøres ved å benytte deg av linken på Kundefordeler-siden når du er logget inn med Min side-brukeren din, eller ved å kontakte vårt kundesenter på kundeservice@eidsivaenergi.no. Merk at eventuell oppsigelse av medlemskap i fordelsprogrammet, ikke betyr oppsigelse av strømkontrakt.

Avmelding fra elektronisk kommunikasjon kan du når som helst gjøre via link i nyhetsbrev eller SMS. Du kan også trekke samtykke og endrer preferanser for kommunikasjonskanaler på Min side.

Endringer

Eventuelle endringer i vilkårene vil til enhver tid fremkomme av Medlemsvilkårene, og være tilgjengelige via www.eidsivaenergi.no. Dersom du ikke aksepterer endringene, kan du si opp ditt medlemskap.

Vi forbeholder oss retten til, med 30 kalenderdagers varsel, å avvikle eller erstatte fordels- og lojalitetsprogrammet. Vi kan si opp medlemskapet ditt med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.

Tvister og lovvalg

Ved eventuelle tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for fordelsprogrammet, gjelder norsk rett og rett verneting er Hedmarken tingrett med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

Chat med oss